CO JE TO PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)?

Liga pár páru učí STM podle Kippley-Prem metody, známé odborné veřejnosti  od r. 1971.

Přirozené plánování rodičovství je termín používaný k označení takových metod plánování a předcházení těhotenství, které se opírají o pozorování přirozeně se vyskytujících známek plodných a neplodných období v průběhu menstruačního cyklu. Zábrany početí se dosahuje pohlavní zdrženlivostí v plodném období.

Hlavními příznaky jsou změny tělesné teploty ženy po probuzení, sekrece hlenu děložního hrdla a změny na děložním čípku. Děložní hlen poskytuje spermiím výživu a prostředí k pohybu. Začne se zpravidla vytvářet několik dní před ovulací (uvolněním zralého vajíčka z vaječníku). Je pozitivní známkou plodného období. Tělesná teplota ženy při probuzení je nižší v době před ovulací; po ovulaci vlivem hormonálních změn stoupá. Trvalý vzestup teploty je známkou proběhlé ovulace.

 • Znalost principů plodnosti pomůže se lépe ubránit manipulacím a tlakům farmaceutického průmyslu, společnosti a medií.
 • Tato metoda je ve shodě s objektivními měřítky mravnosti. Má v úctě tělo manželů, povzbuzuje jejich vzájemnou něhu a podporuje výchovu k ryzí svobodě.
 • Rozhodnou-li se manželé pomocí této metody oddálit početí dítěte, měli by se přesvědčit, že je k tomu nevedou sobecké důvody, neboť rodina je tu přece pro život!
Jak funguje plodnost ženy, interaktivně
Tajemství plodnosti
Jak správně zapisovat sledované symptomy
Deník Vaší plodnosti

Proč STM?

Vědecký základ

Symptotermální metoda (STM) patří k metodám obecně označovaným jako přirozené plánování rodičovství (PPR). Všechny vycházejí ze skutečnosti, že má žena během každého menstruačního cyklu plodné a neplodné dny. V jejím organismu probíhají změny provázené příznaky, které umožňují určení stavu plodnosti. Pouze v plodném období může vést pohlavní styk k početí.

Morálně přijatelné

PPR respektuje přirozenou plodnost a neplodnost člověka. Katolická církev neodmítá užívání metod sledování plodnosti, mají-li manželé vážné důvody k předcházení těhotenství. Nepřijatelné je používání antikoncepčních a abortivních prostředků. Je třeba vzít na vědomí, že nitroděložní tělíska i hormonální přípravky mohou způsobit smrt počatého dítěte.

Všem ženám

STM počítá s tím, že každá žena může mít nepravidelnosti v cyklech. Přijde-li její plodné období neobvykle dříve nebo později, pozná to podle sledovaných příznaků plodnosti. Může také spolehlivě odhadnout začátek příští menstruace. Dospívajícím dívkám mohou pozorování a záznamy cyklů pomoci porozumět vlastní plodnosti a přijmout své ženství.

Efektivnost

LPP neučí starou kalendářovou metodu! Nejnovější německá odborná studie moderní STM (Frank-Hermann) prokázala při předcházení početí efektivnost 99,6 %, což je výsledek srovnatelný s efektivností hormonálních přípravků a lepší než u všech ostatních metod. Více

Zdraví

STM nezasahuje do funkcí organizmu. Nevyžaduje žádné chemické látky, ani pomůcky, které by měly vedlejší účinky a představovaly zdravotní riziko. Při sledování příznaků se žena naučí rozumět svému menstruačnímu cyklu. Některé pozorované skutečnosti ji mohou upozornit na zdravotní problém, aby mohla včas vyhledat pomoc lékaře.

Reverzibilita

STM je možné používat nejen pro předcházení, ale i pro docílení těhotenství. Manželé se naučí rozeznávat plodné dny ženina cyklu a využívat svou společnou plodnost co nejlépe. Mnoha párům se sníženou plodností se tak podaří otěhotnět.

Datum porodu

O tom, že došlo k početí, informuje metoda dříve a spolehlivěji než těhotenské testy a umožňuje nejpřesnější určení předpokládaného data porodu.

Nízké výdaje

Praxe STM je spojena s podstatně nižšími výdaji než všechny antikoncepční prostředky. Kromě počátečních výdajů za učebnici, teploměr a tabulky už nic dalšího nepořizujete.

Časově nenáročné

Při používání STM potřebuje žena denně jen pár minut na změření teploty po probuzení a během dne zjišťuje možný výskyt hlenu.

Kdo jsme

LIGA PÁR PÁRU (LPP) je mezinárodní křesťanská organizace pro šíření symptotermální metody (STM). Dobrovolné lektorské páry vyučují další manžele a snoubence. České ústředí LPP zprostředkovává kurzy STM v České republice.
Zásady LPP

Nabízíme

 • Efektivní a zdravou metodu plánování rodičovství
 • Kurzy STM PPR
 • Individuální poradenství v oblasti PPR
 • Pomoc při hodnocení STM záznamů
 • Přednášky pro mládež, snoubence, manželské páry
 • Odbornou literaturu o přirozeném plánování rodiny
 • Pomoc v budování zdravých manželských vztahů

Liga pár páru České republiky, z.s., vznikla jako větev stejnojmenné mezinárodní křesťanské neziskové organizace (The Couple to Couple League International, CCLI), která byla založena v USA v r. 1971. Zakladateli CCLI jsou manželé John a Sheila Kippleyovi. Od počátku spolupracovali s MUDr. Konaldem A. Premem, profesorem porodnictví a gynekologie na lékařské fakultě minnesotské univerzity.

Postupně se Liga rozšířila do Velké Británie a některých dalších zemí Evropy, Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Její činnost je schválena Papežskou radou pro rodinu. Roku 1998 jí byl přiznán poradenský status při ekonomické a sociální radě OSN. Spolupracuje se všemi organizacemi, které mají za cíl ochranu života, a odmítá postupy a prostředky, které upírají právo na život nebo přímo život ohrožují.

Název Liga pár páru připomíná encykliku Humanae vitae, která mluví o pomoci manželů manželům v předávání znalostí a zkušeností v oblasti PPR. Lektory Ligy jsou dobrovolníci, manželské páry, které absolvovaly odborné školení a mají osvědčení k vyučování PPR.

LPP v číslech

0
uspořádaných kurzů
0
lidí prošlo našimi kurzy
0
lektorských párů
0
let v ČR

Kurzy

Každá žena je schopná porozumět svému cyklu (i když je nepravidelný) a každý muž je schopný porozumět cyklu své manželky - to je odkaz a zkušenost mnohých žen a mužů, kteří kurz už absolvovali. Kurz tedy není určený jen pro ženy, ale i pro jejich manžely, případně snoubence a Liga povzbuzuje muže, aby investovali svůj čas a pozornost této oblasti, která výrazně ovlivňuje vzájemný manželský vztah a která je jejich společnou zodpovědností. Zúčastnit se kurzu STM je nejjednodušší forma, jak se efektivně naučit prakticky používat symptotermální metodu PPR a vyznat se ve své plodnosti.

V kurzech probíráme
 • fyziologii ženské plodnosti
 • pozorování a hodnocení příznaků
 • určování plodných a neplodných období
 • nepravidelné cykly
 • pomoc v docílení těhotenství
 • ekologické kojení a návrat plodnosti po porodu
 • praktické hodnocení záznamů normálních i výjimečných cyklů
 • vhled do morálních otázek manželství a sexuality

Kurzy ligy se skládají ze čtyř navazujících setkání po dvou a půl hodinách, většinou v měsíčních intervalech.

Máte-li zájem o zorganizování kurzu ve vašem okolí, kontaktujte nás.

Lektorské páry

cestyviry_play

Lektoři a zástupci LPP jsou dobrovolníci. Pochopili podstatný vliv způsobu života s PPR na manželský vztah, přístup manželů k dětem, šťastný rodinný život a konečně na zdravou křesťanskou víru. Pracují bezplatně a chápou svoji práci jako apoštolát manželské čistoty, který je v dnešní době velmi potřebný v Církvi a v celé společnosti.

Liga má zájem o vaši práci a zkušenosti a o rozšiřování sítě dobrovolných lektorských párů. Manželé, kteří absolvovali základní kurz, získali praxi v metodě a chtějí se o svou zkušenost rozdělit s jinými, se mohou u LPP školit na lektory. Školení je zdarma a probíhá z velké části korespondenčně. Uvítáme také pomoc jiného charakteru - podporu v technické administrativě, propagování našich kurzů, nebo zasílání finančních darů na provoz Ligy.

 • Šumperk
 • Sedlec-Prčice
 • Zlín
 • Kladno
 • Liberec
 • Hradec Králové
 • Prostějov
 • Zábřeh na Moravě
 • Vacenovice
 • Tavíkovice
 • Tavíkovice
 • Tavíkovice
 • Tavíkovice
 • Červený Kostelec
 • Čkyně
 • Holešov

Prentisovi

Kladno
312 312 954

prentisovi

Novákovi

Sedlec-Prčice
312 686 642
775 358 911

novakovi

Burgetovi

Prostějov
608 179 999

burgetovi

Ingrovi

Vacenovice
777 092 584

ingrovi

Jechovi

Liberec
486 134 011

jechovi

Kolčavovi

Dubicko
725 861 449
kolcavovi

Sittovi

Zábřeh na Moravě
731 045 303
sittovi

Maříkovi

Hradec Králové
723 024 386

marikovi

Soukupovi

Tavíkovice
515 330 059
734 102 886
734 372 124


signaly: mamča9
soukupovi

Javůrkovi

Ústí nad Orlicí
javurkovi

Šimečkovi

Zlín
731 621 235
577 212 020

simeckovi

Žídkovi

Rychaltice
774837160
Žídkovi

Fürstovi

Čkyně
777 985 997
777 960 997

furstovi

Szyszkowiczovi

Karviná
602 530 268

Žákovi

Náchod
728 385 293

Žákovi

Murinovi

Ostrava - Orlová

Murinovi

Slámkovi

Holešov
775 528 007
721 385 956

slamkovi

Prentisovi mladší

Holešov
608 261 464

prentisovi_jr
 • Burgetovi

 • Fürstovi

 • Ingrovi

 • Javůrkovi

 • Jechovi

 • Kolčavovi

 • Maříkovi

 • Murinovi

 • Novákovi

 • Prentisovi

 • Prentisovi mladší

 • Sittovi

 • Slámkovi

 • Soukupovi

 • Szyszkowiczovi

 • Šimečkovi

 • Žákovi

 • Žídkovi

Nabídka materiálů

Materiály, které nabízíme, si můžete koupit na kurzech nebo v našem eshopu. Nabízíme i kompletní archiv námi vydávaných bulletinů.

Veškeré dotazy týkající se objednávek materiálů pište na objednavky@lpp.cz.

Z našich článků

Průběh návratu plodnosti po porodu a další těhotenství

Výstupy z dotazníku „Návrat plodnosti po porodu, kojení, přirozené metody, intimita“, 2. část Když na kurzech mluvíme o návratu plodnosti po porodu, zdůrazňujeme, že první cykly často vykazují určité typické nepravidelnosti oproti cyklům před otěhotněním: […]

Jak jsem měla molu

PPR při ohrožení života Ne, v nadpisu chyba není. Neměla jsem mola šatního ve skříni, měla jsem molu a to přímo ve své děloze. Strejda google a zdravotníci vědí… Přihodilo se mi to po zamlklém […]

iFertracker a prvé cykly po pôrode

Moja skúsenosť s iFertrackerom (šikovným teplomerom bazálnej teploty) začala vo februári 2020, keď som po druhom tehotenstve v čase dojčenia opäť chcela začať merať teplotu a sledovať svoj cyklus. Boli to prvé cykly po nástupe […]

Všechny články