• Stvořitel vesmíru a Pán života určil manželství k vzájemnému posvěcení manželů a růstu v lásce a k plození dětí, které mají být vedeny cestami Páně.
 • Manželské intimní objetí je Bohem určeno k obnově manželské úmluvy a upevňování vlastního smyslu manželství. Je určeno Stvořitelem lásky k růstu manželské lásky a k plození dětí.
 • Pohlavní styk před manželstvím a mimo manželství a homosexuální aktivita jsou v rozporu s řádem stvoření.
 • Každá forma sexuální výchovy mládeže musí zahrnovat poučení o manželském významu pohlavního styku.
 • Mládež má být povzbuzována k cudnosti a seznamována s praktickými i morálně náboženskými důvody pro pohlavní čistotu.
 • Manželské páry jsou volány ke štědrosti ve službě životu.
 • Manželské páry nemají povinnost mít tolik dětí, kolik je fyzicky možné.
 • Pokud manželé ve víře uváží, že mají načas předejít těhotenství nebo nezvětšovat svou rodinu, jsou povolání k periodické zdrženlivosti v plodné době cyklu, to znamená, používat přirozené plánování rodičovství.
 • Přirozené plánování rodičovství je nejlepším způsobem plánování rodiny po stránce zdravotní i morální a přispívá k rozvoji manželské lásky.
 • Nepřirozené způsoby regulace početí jsou v rozporu s řádem stvoření. To platí o potratu, sterilizaci a používání drog a pomůcek znemožňujících početí nebo nidaci plodu, stejně jako o přerušené souloži, masturbaci nebo jiné zvrácené sexuální aktivitě. Používání drog nebo pomůcek, které znemožňují pokračování nového života, je stejně nemorální jako potrat.
 • Přirozené plánování rodičovství je uměním, kterému je třeba se učit; rozšiřuje lidské schopnosti pozorování, rozboru, výkladu a společného rozhodování.
 • Správně poučený pár může přirozenými metodami získat dostatečně přesné informace k dosažení stejné spolehlivosti regulace početí, jakou má nejúčinnější antikoncepce.
 • “Přirozené” v souvislosti s PPR znamená být v souladu se samou podstatou muže a ženy stvořených k obrazu Božímu.
 • “Přirozené” neznamená dělat co mě napadne, co je nejjednoduší, nejpohodlnější. Zaměnit “přirozené” za “snadné” má v sexuální sféře neblahé následky.
 • Pohlavní aktivita utváří návyky. Manželé potřebují Boží pomoc, aby mohli dát svůj pohlavní pud do služby opravdové lásky.
 • Každý řádně poučený pár se může naučit rozumět své plodnosti. Je nutno respektovat jejich právo rozhodovat, co udělají s touto informací. LPP tedy nemůže manželům říkat, kdy mají nebo nemají mít pohlavní styk, nebo kdy má žena odstavit své dítě. Lektoři LPP nabízejí své osobní rady a doporučení jen, jsou-li na ně dotázáni. Důležité je, aby podpořili manžele ve způsobu PPR, který si sami zvolili.
 • Kojení je nejlepším způsobem péče o dítě. Je důležitou součástí programu PPR, ale není jen technikou regulace početí.
 • Děti mají být přijímány jako Boží dar, ať už byly předem chtěné nebo ne, a mají být milovány.
 • Technologické postupy asistované reprodukce, které odosobňují akt plození tak, že přestává být aktem manželské lásky, jsou v protikladu k řádu stvoření.
 • Angažovanost pro dobrou věc, včetně apoštolátu LPP, nesmi být na úkor důležitých potřeb vlastní rodiny.