Plodnost ženy

Plodnost ženy je cyklická. Projevuje se menstruačními cykly, které nastupují mezi 9. a 16. rokem věku děvčete a končí přechodem mezi 45. a 55. rokem věku ženy. Je podmíněna přiměřeným vzájemným působením různých hormonů.

Amenorea označuje prodlouženou absenci menstruace během plodného věku ženy z jiných příčin nežli těhotenství. Může se jednat např. tzv. laktační amenoeru, která je způsobena kojením dítěte, nebo mohou přestat menstruovat ženy s velmi nízkým tělesným tukem jako např. sportovkyně nebo anorektičky. Přítomnost menstruace nedokazuje, že nastala ovulace a ženy, které nemají ovulaci, mohou mít menstruační cykly.

I když se délka cyklu může měnit, 28 dní se obecně považuje za průměrnou hodnotu normálního ovulačního cyklu ženy. Z lékařského hlediska je rozdíl v délce cyklů do 7 dnů v normě. Až když rozdíl mezi nejkratším a nejdelším cyklem určité ženy přesahuje 7 dnů, mluvíme o nepravidelných cyklech.

Menstruační cyklus

Konvence považuje začátek menstruačního krvácení za začátek cyklu, proto první den krvácení se nazývá „prvním dnem cyklu“. Menstruační cyklus lze rozdělit do několika fází - na animaci níže je můžete detailněji prostudovat kliknutím na jednotlivé části cyklu.

I. fáze - období předovulační neplodnosti

Začíná prvním dnem menstruačního krvácení a končí nejpozději výskytem prvního hlenu děložního hrdla. Děložní hrdlo je ještě uzavřené.

II. fáze - plodné období

Je předznamenáno výskytem cervikálního hlenu. Období od prvního výskytu hlenu do druhého dne po ovulaci je potenciálně plodné.

Vlastní plodnost zdravého manželského páru v jednom cyklu trvá asi sedm dní, protože životnost spermií se za přítomnosti hlenu pohybuje v rozsahu 3 až 5 dnů a životnost vajíčka je nejvýše 24 hodin. Sedm dní plodnosti zahrnuje i velmi zřídka se vyskytující situace, kdy v rámci jednoho cyklu dojde ne k jedné, ale ke dvěma ovulacím (mohou být počata dvojvaječná dvojčata).

Tyto ovulace probíhají zpravidla současně nebo jen s minimálním časovým odstupem (maximálně do 24 hodin po první ovulaci), tedy dokud nezačne být hormonálně aktivní žluté tělísko.

plod_obd_pravdep

III. fáze - poovulační neplodnost

Začíná několik dnů po ovulaci v době, kdy vajíčko již v rozkladu a není oplodnění schopné. Končí den před další menstruací.

Ovulace

Když dosáhne hladina estrogenů svého vrcholu, vyloučí hypofýza luteinizující hormon(LH). Kombinace LH a vysoké hladiny estrogenů vyvolá ovulaci. Při ní je dozrálé vajíčko vyplaveno z folikulu do břišní dutiny. Je zachyceno třásněmi (fimbria) na konci vejcovodu a posouváno vejcovodem směrem k děloze.

Dojde-li v době kolem ovulace k pohlavnímu styku, plavou spermie děložní brankou do dělohy a vejcovodů. Když jedna z nich pronikne do vajíčka a spojí se s ním, mluvíme o oplodnění nebo početí. V tom okamžiku vzniká nový člověk.

K ovulaci nemusí docházet 14. den cyklu (jak předpokládá většina gynekologů), ale často výrazně později.

Folikulární fáze

Pod vlivem folikuly stimulujícího hormonu (FSH) začne ve vaječníku růst několik folikulů (váčků obsahujících vajíčka), které následně produkují estrogeny, primárně estradiol. Tyto estrogeny mají vliv na celý organismus ženy a jsou nejvíce zodpovědné za typicky ženské duševní a tělesné vlastnosti.

Pokud jde o plodnost, ovlivňují estrogeny vyživování výstelky děložní dutiny (endometrium), ve které se uhnízdí případně počaté dítě. Odborný výraz pro tento proces je nidace. Standardně jen nejvyvinutější folikul se může dále vyvíjet, protože má více receptorů FSH; ostatní folikuly růst zastaví. Proto normálně v daném cyklu dozraje jen jedno vajíčko.

Estrogeny uvolňují děložní hrdlo, aby byl umožněn přístup spermiím, a dají signál pro tvorbu cervikálního hlenu, který vzniká v děložním hrdle. Tento hlen chrání spermie před kyselým prostředím pochvy a umožňuje jim výživu a pohyb v děloze a vejcovodu. Tak připravují estrogeny organismus na možné mateřství.

Luteální fáze

Po ovulaci změní folikul svou funkci a vzhled (zežloutne) a je pak označován jako žluté tělísko (latinsky corpus luteum). Začne vylučovat hormon progesteron, který blokuje další ovulace a zachovává děložní sliznici připravenou pro možné těhotenství.

Pokud v daném cyklu došlo k početí, dítě se uhnízdí v děloze a začne vysílat lidský choriový gonadotropin (HCG). Na tento signál prodlužuje žluté tělísko produkci progesteronu až do doby, kdy ji převezme placenta.

Progesteron je potřebný pro úspěšný průběh těhotenství. Působí také mírné zvýšení bazální teploty. Kombinace snížené hladiny estrogenů a zvýšené hladiny progesteronu má za následek změnu kvality cervikálního hlenu a zavírání děložního čípku.

Luteální fáze jedné ženy bývají stejně dlouhé, i když se mohou vyskytnout malé odchylky. Když má žena v jednom cyklu luteální fázi 14 dní, bude její luteální fáze trvat 14 dní i ve většině dalších cyklů. Normální délka luteální fáze je 9 - 16 dnů.
konst_lut_faze

Menstruace

Jestliže nedošlo k početí, žluté tělísko na konci cyklu zaniká, což působí pokles hladiny progesteronu a následné uvolnění vnitřní děložní tkáně, která odchází z dělohy pochvou jako menstruační krvácení.
Menstruace trvá několik dní (obvykle 3 - 5 dní, ale hodnoty 2 - 7 dní jsou považovány za normální) a představuje ztrátu asi 50 - 100 ml krve.

https://youtu.be/nLmg4wSHdxQ