Dom na skale ostal stáť…

Mesto Erzin v tureckej v provincii Hatay, ktorá je jednou z naviac postihnutých oblastí tohtoročným zemetrasením, nehlási ani jednu obeť. Následky zemetrasenia sa […]

PPR jako životní styl IX.

Manželství, cesta do hor „Jako matka stojí církev po boku mnoha manželským dvojicím, které mají těžkosti v tomto důležitém bodě mravního života. […]

PPR jako životní styl VII.

Odpovědné rodičovství „Plněním úkolu dávat život a vychovávat se manželé stávají spolupracovníky Boha Stvořitele. Před Bohem mají společně hledat správnou velikost […]

PPR není antikoncepce…

… ale může být zneužito ze sobectví „PPR nemůže být označováno jako antikoncepce, ani když je praktikováno ze sobeckých důvodů. […]

PPR jako životní styl VI.

Společenství lásky a života „Tato… nauka je založena na Bohem ustanoveném nerozlučném spojení obou významů manželského styku, totiž pro jednotu v lásce […]

PPR jako životní styl III.

Kamínek v mozaice „O otázce porodnosti, jakož i o každé jiné otázce týkající se člověka, nelze uvažovat jen v částečných perspektivách ať biologických a psychologických, […]