Čo urobíš?

Je večer, svätého Jozefa. Tak si tento deň užívam, aj ako žena. Pretože je také úžasné vidieť svätca, ktorý bol skutočným manželom a otcom, mužom a robotníkom…  A hlavne: mužom na pravom mieste. […]

Z poradne etiky…

Je morálne (alebo hriech) v rámci manželskej predohry byť trocha kreatívny a oživiť manželské spolužitie napr. nejakou vibračnou hračkou a manželku tak trocha viac na to „naladiť“ (ak by ju to samozrejme potešilo)? […]

Kto je mocnejší?

Hádali sa slnko a vietor, kto z nich je mocnejší. Napokon hádku zakončili dohodou: ten z nich bude uznaný za mocnejšieho, komu sa podarí zhodiť kabát pocestnému, ktorý kráčal po ceste. Prvý to skúsil […]