Väzeň povolania

Vedeli by ste k niekomu priradiť pomenovanie „väzeň povolania“? Vincentín Ondrej Skočík, kňaz slovenského misijného tímu, hovoril, že týmto názvom je […]

Vianočné prianie

Milí priatelia, čo priať v tento radostný čas očakávania narodenia nášho Pána? Možno jednoducho, ale úprimne. Prajme si navzájom, aby sme sa […]