Askéza nie je sprosté slovo

Sebaovládanie spojené s odriekaním si, to sa dnes nenosí. Možno si niektorí spomíname, ako sme sa snažili – zvlášť v pôste alebo […]

PPR jako životní styl VII.

Odpovědné rodičovství „Plněním úkolu dávat život a vychovávat se manželé stávají spolupracovníky Boha Stvořitele. Před Bohem mají společně hledat správnou velikost […]

PPR jako životní styl VI.

Společenství lásky a života „Tato… nauka je založena na Bohem ustanoveném nerozlučném spojení obou významů manželského styku, totiž pro jednotu v lásce […]

PPR jako životní styl III.

Kamínek v mozaice „O otázce porodnosti, jakož i o každé jiné otázce týkající se člověka, nelze uvažovat jen v částečných perspektivách ať biologických a psychologických, […]