Svedomie a pravda

Tento rok si pripomíname 25. výročie encykliky Veritatis splendor – Jas pravdy. V Bratislave sa konala pri tejto príležitosti konferencia s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. Nestíhala som zachytiť celé bohatstvo myšlienok, ktoré […]