Pravda vás vyslobodí

Tento príspevok píšem na sviatok Panny Márie, Matky jednoty kresťanov. Žijem v denominačne zmiešanom kraji. Mnohé manželstvá sú tým poznačené, a s tým súvisí aj nejednota v manželskom intímnom živote. Aj z otázok, ktoré prichádzajú […]

Svedomie a pravda

Tento rok si pripomíname 25. výročie encykliky Veritatis splendor – Jas pravdy. V Bratislave sa konala pri tejto príležitosti konferencia s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. Nestíhala som zachytiť celé bohatstvo myšlienok, ktoré […]