PPR jako životní styl IV.

Povolání k lásce „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě: z lásky ho povolal k životu a současně ho určil k lásce. Bůh je láska a prožívá sám v sobě tajemství osobního společenství lásky. Když tvoří Bůh […]

PPR jako životní styl III.

Kamínek v mozaice „O otázce porodnosti, jakož i o každé jiné otázce týkající se člověka, nelze uvažovat jen v částečných perspektivách ať biologických a psychologických, nebo demografických a sociologických. Je nezbytné brát v úvahu celého člověka a celé […]

PPR jako životní styl II.

Dar plodnosti: společné povolání a společná odpovědnost „Mezi plody, které zrají z vytrvalého úsilí o věrnost Božímu zákonu, je třeba zvláště ocenit ochotu manželů podělit se o své zkušenosti s jinými manžely. K mnoha jiným podobám […]

Pravda vás vyslobodí

Tento príspevok píšem na sviatok Panny Márie, Matky jednoty kresťanov. Žijem v denominačne zmiešanom kraji. Mnohé manželstvá sú tým poznačené, a s tým súvisí aj nejednota v manželskom intímnom živote. Aj z otázok, ktoré prichádzajú […]

Svedomie a pravda

Tento rok si pripomíname 25. výročie encykliky Veritatis splendor – Jas pravdy. V Bratislave sa konala pri tejto príležitosti konferencia s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. Nestíhala som zachytiť celé bohatstvo myšlienok, ktoré […]