Z poradne etiky…

Je morálne (alebo hriech) v rámci manželskej predohry byť trocha kreatívny a oživiť manželské spolužitie napr. nejakou vibračnou hračkou a manželku tak trocha viac na to „naladiť“ (ak by ju to samozrejme potešilo)? […]