STM po padesátce

Naše volba pro symptotermální metodu byla postupná. Oba jsme z tradičních katolických rodin a oba jsme znali encykliku Humanae vitae už za […]

Ach, tá zdržanlivosť…

Záznam nám poslali manželia, ktorí sa snažia predchádzať tehotenstvu. Sú mnohoroční používatelia STM, presnejšie povedané, používajú teplotnú metódu kvôli dlhodobej […]