Pro většinu lidí, kteří se zajímají o jakoukoliv formu plánování rodičovství, hraje důležitou roli její spolehlivost. Odborně hovoříme o efektivnosti. Navzdory všeobecně rozšířenému mínění ujišťujeme všechny zájemce o symptotermální metodu přirozeného plánování rodičovství (STM), že systém popsaný na těchto stránkách a v našich materiálech (zejména v učebnici), se svou efektivností při předcházení těhotenství vyrovná nejefektivnější antikoncepci a mnohé předčí. Manželé, kteří byli zpočátku někdy dokonce velmi skeptičtí, nám později říkají: “Ono to opravdu funguje!”.

V literatuře o kontrole porodnosti je standardní procedurou vyjadřovat efektivnost každé metody vzorcem, který v roce 1933 navrhl Raymond Pearl.

Pearlův index zjednodušeně řečeno vyjadřuje, kolik žen ze 100 za rok při používání dané metody neplánovaně otěhotní  (zůstane těhotných). Nejprve určuje pravděpodobnost neplánovaného početí za 1 měsíc užívání, poté se výsledek násobí 12 (zobecnění na 1 rok) a pro přehlednost (abychom získali snadno pochopitelný údaj v procentech) se výsledek násobí 100.

19ab2f5334e84e77c38ed6a2fffb0377

Graf spolehlivosti metod

 

[visualizer id=”1215″]

 


“Přirozené metody plánování rodičovství patří mezi nejbezpečnější”

Tato zpráva se 21.7.2007 objevila na titulních stranách a v žurnálu.

Petra_frank_HermanDlouhodobá studie týmu lékařů pod vedením MUDr. Petry Frank-Hermannové z Univerzitní gynekologické kliniky v německém Heidelbergu poskytla výsledky, které vyvrátili fámy o nespolehlivosti přirozených metod. Informace o studii a její výsledcích přinesl odborný medicínsky časopis Human Reproduction.

Účinnost metody byla zkoumána v rozpětí roků 1985 až 2005. Výzkumu se podrobilo více jak 900 párů, mezi které byli zařazené jen takové, které už měli aspoň jedno dítě (takže byla vyloučen vzorek párů s problémy s početím), vědci zdokumentovali 17 638 záznamů menstruačních cyklů. Z těchto 900 žen 322 používalo výlučně sympto-termální metodu, 509 ji kombinovalo s kondomy, 69 žen neuvedlo podrobnosti.

U žen, které byly po dobu plodného období zdrženlivé – což je ideální aplikací (a i v souladu s doporučeními LPP) byl Pearl-index 0,4. U žen, které používaly v plodných dnech bariéry, byl Pearl-index 0,6.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17314078


Uvedené informace jasně ukazují, jak nevýhodné je pro manžele užívání jiných metod než STM. I kdybychom nepřihlédli k výhodám, které tato metoda nabízí (jako je lepší poznání vlastního cyklu a zdravotního stavu, obrana proti manipulacím a tlakům farmaceutického průmyslu, společnosti a medií, výchova ke svobodě, atd.), nemůžeme opominout negativa, jimž se vyhneme. Je to především nebezpečí potratu, často velmi drastický či alespoň nepřirozený zásah do organismu, vysoká finanční  náročnost a závislost.

Z uvedeného vyplývá, že nejrozumnější variantou metod předcházení těhotenství je STM.

Tím, že vkládáme STM do jednoho grafu spolu s různými antikoncepčními metodami, nepřisuzujeme všem metodám stejnou morální hodnotu! Za morálně přijatelnou metodu předcházení početí považujeme (spolu s Katolickou Církví) pouze metody PPR, a to jen v případě vážného (nesobeckého) důvodu. Všechny ostatní metody jsou v různém stupni morálně vadné. U hormonální antikoncepce i nitroděložních tělísek fungují sekundární mechanismy, které v případě, že došlo k oplodnění vajíčka, zabraňují uhnízdění embrya – právě počatého člověka a tím jej usmrcují. http://www.lpp.cz/spolehlivost/ http://www.lpp.cz/spolehlivost/ http://www.lpp.cz/spolehlivost/Manželství je zaměřeno na potomstvo a pohlavní styk má mít i rozměr sjednocení těl “jak tomu bylo na počátku”, proto je nepřijatelná i jiná behaviorální či bariérová antikoncepce (např. přerušovaná soulož či kondom).