VĚDECKÝ ZÁKLAD

Symptotermální metoda (STM) patří k metodám obecně označovaným jako přirozené plánování rodičovství (PPR). Všechny vycházejí ze skutečnosti, že má žena během každého menstruačního cyklu plodné a neplodné dny. V jejím organismu probíhají změny provázené příznaky, které umožňují určení stavu plodnosti. Pouze v plodném období může vést pohlavní styk k početí.

MORÁLNĚ PŘIJATELNÉ

PPR respektuje přirozenou plodnost a neplodnost člověka. Katolická církev neodmítá užívání metod sledování plodnosti, mají-li manželé vážné důvody k předcházení těhotenství. Nepřijatelné je používání antikoncepčních a abortivních prostředků. Je třeba vzít na vědomí, že nitroděložní tělíska i hormonální přípravky mohou způsobit smrt počatého dítěte.

VŠEM ŽENÁM

STM počítá s tím, že každá žena může mít nepravidelnosti v cyklech. Přijde-li její plodné období neobvykle dříve nebo později, pozná to podle sledovaných příznaků plodnosti. Může také spolehlivě odhadnout začátek příští menstruace. Dospívajícím dívkám mohou pozorování a záznamy cyklů pomoci porozumět vlastní plodnosti a přijmout své ženství.

EFEKTIVNOST

LPP neučí starou kalendářovou metodu! Nejnovější německá odborná studie moderní STM (Frank-Hermann) prokázala při předcházení početí efektivnost 99,6 %, což je výsledek srovnatelný s efektivností hormonálních přípravků a lepší než u všech ostatních metod. Více

ZDRAVÍ

STM nezasahuje do funkcí organizmu. Nevyžaduje žádné chemické látky, ani pomůcky, které by měly vedlejší účinky a představovaly zdravotní riziko. Při sledování příznaků se žena naučí rozumět svému menstruačnímu cyklu. Některé pozorované skutečnosti ji mohou upozornit na zdravotní problém, aby mohla včas vyhledat pomoc lékaře.

REVERZIBILITA

STM je možné používat nejen pro předcházení, ale i pro docílení těhotenství. Manželé se naučí rozeznávat plodné dny ženina cyklu a využívat svou společnou plodnost co nejlépe. Mnoha párům se sníženou plodností se tak podaří otěhotnět.

DATUM PORODU

O tom, že došlo k početí, informuje metoda dříve a spolehlivěji než těhotenské testy a umožňuje nejpřesnější určení předpokládaného data porodu.

NÍZKÉ VÝDAJE

Praxe STM je spojena s podstatně nižšími výdaji než všechny antikoncepční prostředky. Kromě počátečních výdajů za učebnici, teploměr a tabulky už nic dalšího nepořizujete.

ČASOVĚ NENÁROČNÉ

Při používání STM potřebuje žena denně jen pár minut na změření teploty po probuzení a během dne zjišťuje možný výskyt hlenu.