Níže vám nabízíme formy podpory naší práce. Každá forma je důležitá a dobrá, ale pro každého jinak vhodná. Najděte pro sebe tu nejlepší a podpořte tak v naší zemi organizaci, která se nasazuje pro šíření zdravé a funkční rodiny.

Modlitba

Jsou situace o kterých dopředu nevíme a nebo které neovlivníme. Protože prosazujeme hodnoty, které jdou proti současnému světu, počítáme s tím, že nám budou kladeny překážky. Je-li však Bůh s námi, kdo proti nám? A tak prosíme o přímluvu za všechny situace a těžkosti spojené s hlásáním čistého manželství. Za to, abychom ani my neopustili Boží vůli a byli věrnými hlasateli pravd o manželství. Aby nám Bůh pomáhal překonávat všechny překážky a dodával odvahy a sil. Jednu z největších pomocí vidíme sloužení oběti mše sv. za naši organizaci. Přidejte se do modlitební skupiny … ?

Propagace

Možná se modlit neumíte, a nebo chcete udělat něco konkrétního. Objednejte si u nás propagační materiály, rozdejte je mezi svými přáteli, vyvolejte diskusi na téma manželské čistoty, doporučte naše kurzy či pomozte s jejich zorganizováním ve vašem okolí.

Jednorázový dar

Zrovna máte nějakou korunu na účtu navíc a něco Vám říká, že byste jí mohli někomu pomoci. Nachystali jsme pro Vás co nejjednodušší formu poslaní finančního daru. Vyberte si částku a pošlete nám ji ze svého účtu. Za příspěvky v hodnotě 500 Kč a více rádi vystavíme potvrzení pro finanční úřad. V tom případě nám ještě napište mailem jméno a trvalé bydliště dárce. Číslo našeho účtu je: 2801370422/2010

Staňte se naším členem

Členy LPP se mohou stát manželské a zasnoubené páry nebo i jednotlivci. Bližší informace najdete zde.

Lektorský pár

Liga má zájem o Vaši práci a zkušenosti a o rozšiřování sítě dobrovolných učitelských párů. Manželé, kteří absolvovali základní kurz, získali praxi v metodě a chtějí se o svou zkušenost rozdělit s jinými, mohou se u LPP školit na učitele.

Školení učitelů je zdarma a probíhá z velké části korespondenčně. Po úspěšném absolvování školení obdrží učitelský pár vysvědčení. Učitelské páry se zavazují dodržovat Zásady Ligy pár páru ve způsobu učení i v organizaci. LPP jim poskytuje vyučovací texty a prezentace k použití v kurzech a další materiály. Mohou se na ústředí obracet o radu v složitých případech. Ústředí pořádá pro učitele, kandidáty, zástupce a další zájemce výroční konference.