MUDr. Konald A. Prem

PREMDne 25. 1. 2015 zemřel ve věku 94 let MUDr. Konald A. Prem, porodník a gynekolog, který se velkou mírou podílel na vzniku Ligy pár páru.

Jako profesor a po nějakou dobu i primář oddělení porodnictví a gynekologie na univerzitě v Minnesotě byl nejvýše postaveným odborníkem zabývajícím se aktivně PPR v USA a možná na celém světě. Byl prvním americkým lékařem studujícím vztah mezi kojením a neplodností po porodu. Zjistil, že pouhých 5% z jím sledovaných kojících amerických matek znovu počalo před svou první menstruací po porodu. Svou výzkumnou práci dokončil na počátku 70. let 20. století, a později litoval, že se ji nesnažil publikovat. Je teď přístupná na http://www.nfpandmore.org/Postpartum_ovulation_prem.pdf.

Jako gynekolog také měl při chirurgickém zákroku příležitost pozorovat, jak došlo k ovulaci, ale naneštěstí nemohl tuto událost zachytit fotograficky. Dr. Prem byl katolík, který přijal učení Humanae vitae. Měl velký zájem pomáhat kojícím matkám s praxí PPR. Jeho článek publikovaný roku 1968 v časopisu Child and Family (Dítě a rodina) byl jedním z hlavních pramenů informací, ze kterých jsme čerpali pro svou vlastní praxi PPR.

K bližšímu seznámení s Dr. Premem došlo v souvislosti s konferencí pořádanou La Leche League (Mléčnou ligou) v Chicagu roku 1971. Dr. Prem a Sheila oba přednášeli na téma Kojení a neplodnost po porodu a seděli v diskusním panelu. Při této příležitosti jsme požádali Dr. Prema, zda by nám chtěl pomoci založit organizaci šířící PPR prostřednictvím školených dobrovolných manželských párů. Znal neúspěšné pokusy různých nemocnic a klinik a tak byl hned nadšený. Řekl, že to je právě ten koncept, který je potřebný pro dlouhodobý učební proces a podporu uživatelských párů. On i my jsme si byli vědomi úspěchu Mléčné ligy, která skrze dobrovolnice – odborně školené kojící matky – poskytovala vynikající podporu dalším matkám. Rozhodli jsme se použít stejný model, a to se ukázalo jako velmi dobré.

Dr. Prem se zúčastnil všech setkání prvních dvou kurzů a nějakou dobu pomáhal i novým učitelským párům. Kurzy byly jednoduché – čtyři setkání po dvou hodinách. John vysvětlil teologické a morální aspekty, Sheila kojení a Dr. Prem učil symptotermální metodu. Nepoužíval standardní pravidla, která máme dnes. Ze své zkušenosti prostě interpretoval záznamy a říkal párům, jestli jsou v období předovulační neplodnosti, v plodné fázi nebo jim už začala poovulační neplodnost. Sliboval, že pokud by se zmýlil v začátku 3. fáze, provede jim porod zdarma. Ujišťoval však, že se mu dosud nestalo, aby se na tuto nabídku někdo přihlásil. My jsme pozorně sledovali jeho výklad a interpretaci záznamů a postupně vyvinuli pravidla, která dodnes používáme.

Dr. Prem nám byl ochotným a velkorysým spolupracovníkem a důvěrným přítelem. Mnoho jsme skrze něj přijali. Ať odpočívá v pokoji.

(Původní článek: http://nfpandmore.org/wordpress/?paged=3, blog ze dne 1. 2. 2015.)