Hormonálna antikoncepcia, ktorá zobrala život 190 ženám je stále považovaná za liek (na Slovensku, v Čechách aj na Morave).

V USA v dôsledku užívania hormonálnej antikoncepcie Yaz, Yasminelle, Yadine zomrelo minimálne 190 žien. Správu o tom priniesli tento rok svetové agentúry a viacerí sa dovolávajú stiahnutia týchto nebezpečných preparátov spoločnosti Bayer AG., Nemecko. Keďže uvedené prípravky sa predpisujú a predávajú aj na Slovensku (aj v Česku a na Morave), očakávalo sa vyjadrenie od zodpovedných aj u nás. A stalo sa.

ŠÚKL, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, vydal 24.4.2012 stanovisko, ktoré je
v mnohých smeroch pre človeka riadiaceho sa zdravým rozumom prekvapivé. Prečo? Pretože smrť nejakých 190 žien, ktoré zomreli v dôsledku užitia uvedených liečiv, nie je dostatočným dôvodom na ich stiahnutie z trhu, a: „ich prínos pre zdravie
pacientok prevažuje nad prípadnými rizikami, ktoré by mohol liek vyvolať.“

Ak by sme liečili smrteľnú chorobu a použili liek, ktorý má vážne vedľajšie účinky, ale zároveň potenciál zachrániť ľudský život, je zrejmé, že naše rozhodovanie by bolo podstúpiť liečbu. Avšak o aký výnimočný prínos „jedinečných“ preparátov Yaz, Yadine… pre zdravie pacientok ide? Keď si preštudujeme Indikačnú skupinu 17: Antikoncepčné prípravky, dozvieme sa, že prioritne slúžia na predchádzanie tehotenstvu, t.j. na narušenie/odstavenie prirodzenej plodnosti a jej znehodnotenie na NEPLODNOSŤ (ktorú číselník diagnóz uvádza ako N97). Teda nejde prioritne o zdravie!

Na stanovisku ŠÚKL je zarážajúca aj ďalšia skutočnosť. Citujem: „Žena by tiež mala sama rozpoznať (zvýraznenie redakcia) príznaky venóznej (žilovej) alebo arteriálnej (tepnovej) trombotickej, tromboembolickej alebo cerebrovaskulárnej (mozgovocievnej) príhody a pri ich výskyte navštíviť lekára. … Takéto príznaky sú napr. nezvyčajná jednostranná bolesť a/alebo opuchy nohy, náhla dýchavičnosť, prudký záchvat kašľa, akékoľvek nezvyčajné, silné, pretrvávajúce bolesti hlavy…“ Stanovisko ŠÚKL sa javí ako pilátovské umývanie si rúk tým, že zodpovednosť za poškodenie zdravia pri užívaní uvedeného lieku v konečnom dôsledku celkom prenáša na osobu ženy-pacientky. V súvislosti s hormonálnou antikoncepciou to nie je po prvý raz. Pred pár rokmi v súvislosti s medializovanou smrťou 17 ročnej Mirky (zomrela v dôsledku užívania hormonálnej antikoncepcie, o čom neupovedomila žiadneho z ošetrujúcich lekárov) sa vyjadril
aj vtedajší predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: „Príčinou (smrti) bolo nedodržiavanie návodu na aplikáciu liečiva, teda toho príbalového letáčiku*, ktorý veľmi presne hovorí o nežiaducich komplikáciách.“ Žiadnej žene, ktorá sa nechá nahovoriť na užívanie hormonálnej antikoncepcie (na Slovensku cca 200.000 žien a dievčat) z dôvodu predchádzania tehotenstvu neželám, aby musela riešiť dilemu, či jej bolesť hlavy je prejavom bežnej migrény alebo signálom akútneho život ohrozujúceho stavu. Prajem všetkým, aby boli múdri pri prijímaní vážnych rozhodnutí. Efektívne predchádzať tehotenstvu sa dá spoľahlivo a bez zdravotných rizík aj bez antikoncepcie (akejkoľvek, nielen hormonálnej), ak sa naučíme rozumieť ženskému cyklu a budeme žiť v jeho rytme. Certifikované páry LPP radi a ochotne pomôžu.