Cyklus – Novomanželé

c.90Jak bylo psáno v č. 89, žena, která poskytla tuto tabulku, pozorovala 13. a 14. den cyklu hlen, který se stále ještě dal natáhnout, ale změnil se na hustší. Protože byla nejistá, rozhodla se ho označit T – tažný. Vzhledem k současnému pocitu sucha a zřejmému teplotnímu vzestupu lze však s jistotou předpokládat, že proces vysychání začal. V tom případě lze označit 12. den jako vrchol. Tomu odpovídá jasný teplotní vzestup. Jako 6 teplot před vzestupem označíme teploty dní 11-6. Kdybychom považovali teplotu 11. dne za první den vzestupu, museli bychom počítat teplotu 5. dne jako 6. před vzestupem. Tato teplota je ale vyšší než teplota 11. dne, proto vezmeme tuto teplotu. Tím je DH 36,65°C a DH 36,85°C. Okroužkujeme teprve teploty po vrcholu. Protože 3. okroužkovaná teplota je pod HH, vezmeme ještě 4. teplotu pro řešení B=16 – se 4mi dny vysychání. Je také možno ohoblovat teplotu 11. dne na 36,6°C. V tom případě jsou všechny teploty od 12. dne na HH nebo nad ní. Při hoblování u pravidla K potřebujeme buď 3. den vysychání hlenu nebo 4. den zvýšených teplot jako kompenzaci za hoblování. Patnáctý den jsou obě tyto podmínky splněny – máme 4 dny plného teplotního vzestupu (po sobě jdoucí teploty na HH nebo nad ní) Týž den jsou splněny podmínky i pro pravidlo 4T, které je možno použít, když je hlenový příznak nejasný a nelze určit vrchol. U pravidla 4T můžeme hoblovat, pokud jsou všechny zvýšené teploty vyšší než 6 před vzestupem před hoblováním. Tato podmínka je splněna.

Americká Liga ve svých nových materiálech zrušila pravidlo K i hoblování, takže III. fáze podle jejich pravidel začíná teprve 16. den. Podle jejich pravidla 4T, začíná III. fáze až 20. den. Myslím si, že jsme dělali dobře, že jsme zachovali původní Kippley-Premovu metodu. Máme tím více možností. V této konkrétní situaci by zkušení manželé určitě používali pravidlo K. Pro ty novomanžele, kteří – i když ta žena má 6 záznamů – používají symptotermální metodu „na ostro“ teprve v druhém cyklu, bych radil spíš pravidlo B bez hoblování. Když si opravdu nebudou vědět rady s hlenem, doporučil bych pravidlo 4T (s hoblováním) + jeden den navíc, protože jednopříznaková pravidla jsou přece méně efektivní než symptotermální pravidla, což v tomto cyklu ale nedělá nakonec rozdíl, protože pravidlo 4T určuje stejný 15. den jako začátek III. fáze.