Ovulační test (1ks)

Ovulační test zjišťuje hladinu lutenizujícího hormonu (LH), která se zvyšuje těsně před očekávanou ovulací. Ovulace proběhne v následujících 24 až 48 hodinách po pozitivním výsledku testu. Testuje se moč. Optimální počet je 8ks na 1 cyklus. Toto množství odpovídá potřebě pro začátečníky. Po namočení proužku do vzorku moči dojde k jejímu nasáknutí přes membránu. Když je hladina LH dostatečně vysoká (pozitivní test), objeví se testovací čárka shodné intenzity jako kontrolní čárka testu. Je-li výsledek negativní, testovací čárka se neobjeví, popř.je slabě vidět. Ke kontrole funkčnosti proužku slouží kontrolní čárka, která se objeví vždy, pokud je test proveden správně.

Návod ke stažení.

Více informací k použití testů najdete v článcích Ovulačné testy, užitočná pomoc pri praktizovaní STM nebo Ako je to s ovulačnými testami?

Není skladem

Kategorie:

Popis

Jak funguje ovulační test?
Zjišťuje hladinu lutenizujícího hormonu (LH), která se zvyšuje těsně před očekávanou ovulací. Ovulace proběhne v následujících 24 až 48 hodinách po pozitivním výsledku testu. Testuje se moč. Optimální počet je 8ks na 1 cyklus. Toto množství odpovídá potřebě pro začátečníky. Po namočení proužku do vzorku moči dojde k jejímu nasáknutí přes membránu. Když je hladina LH dostatečně vysoká (pozitivní test), objeví se testovací čárka shodné intenzity jako kontrolní čárka testu. Je-li výsledek negativní, testovací čárka se neobjeví, popř.je slabě vidět. Ke kontrole funkčnosti proužku slouží kontrolní čárka, která se objeví vždy, pokud je test proveden správně.

NÁVOD K POUŽITÍ
K provedení testu budete potřebovat:
1. čistý a suchý kelímek nebo skleničku na moč
2. Hodinky
K provedení ovulačního testu se používá moč odebraná v průběhu dne, nejdříve v 10:00 (nepoužívá se první ranní moč). Před odběrem vzorku moči doporučujeme přibližně na dvě hodiny omezit příjem tekutin, aby moč nebyla příliš zředěná a v důsledku toho test falešně negativní.

JAK PROVÉST TEST ?
(Stručný obrazový návod je uveden na každém obalu ovulačního testu.)
1. Testovací proužek a testovaná moč musí mít pokojovou teplotu.
2. Vyjměte testovací proužek z obalu.
3. Testovací proužek uchopte za barevný plastový konec tak, aby směřoval šipkou dolů, a kolmo jej ponořte do vzorku moči přesně po rysku s označením MAX. Po asi 10 vteřinách testovací proužek vyjměte a položte jej vodorovně na suchou, čistou, nesavou plochu.
Upozornění: Testovací proužek nikdy neponořujte nad vyznačenou hranici maxima – test by nebyl přesný.
4. V případě dostatečné hladiny LH se objeví pozitivní výsledek v průběhu 1 minuty. Definitivní výsledek testu čteme po