Manželství je natrvalo

V dnešní záplavě publikací o manželství, sexu, partnerství… se objevil záslužný překlad amerického autora, který je však určen bezvýhradně pro křesťanské – a ještě přesněji pro katolické snoubence a manžele. Není to publikace pro diskusi mezi pokrokovými a konzervativními názory – je to velmi praktický návod, jak zdravě,radostně a také kvalitně duchovně prožívat vzájemný vztah snoubenců a manželů. Ten duchovní prvek je zde originální. Většina těchto publikací se věnuje psychologickým, sexuálním, lékařským, popř. i historickým a právnickým otázkám. Tato knížka je zároveň kvalitním návodem k duchovnímu, náboženskému životu dvou lidí, kteří se mají rádi. Často jsou i mezi křesťany rozpaky při pokusu skloubit sexualitu s duchovním životem. Balancování mezi hříchem a volnou láskou straší stále. Autor s touto stránkou nejen nemá žádné problémy, ale naopak mu oba proudy běžného života krásně ladí – včetně pohledu na přirozené plánování rodičovství, proti němuž mají i někteří křesťané své výhrady.

A tak nepochybuji, že tato publikace řekne našim mladým vše potřebné přijatelným způsobem. Vyprošuji jí hodně úspěchu, a protože láska – to není jen cit a hormony, podle sv. Tomáše je i produktem vůle – je ale především darem Božím, vyprošuji hojnost této opravdové lásky od lásky samé všem čtenářům.

P. MUDr. LADISLAV KUBÍČEK

Kniha je ke stažení zdarma, budeme rádi za příspěvek na vydání dalších materiálů.

Kategorie:

Popis

Původní vydání:
John F. Kippley, Marriage is for Keeps, Copyright © 1994 by the Foundation for the Family, Inc., P.O.Box 111184, Cincinnati, Ohio, USA, 45211

Nihil obstat
P. Edward J. Gratsch, 3. září 1993

Imprimatur
Mons. Carl K. Moeddel,
sv