Karel D. Skočovský: Katolická církev a antikoncepce

16 

Učení církve o lásce, sexualitě, odpovědném rodičovství a spiritualitě manželství – v dnešní době tolik nepopulární – je nesmírně krásné, hluboké a logické. Pramení z nevyčerpatelného bohatství biblického zjevení, bylo dosvědčováno a rozvíjeno tradicí a je „překládáno“ do jazyka doby učitelským úřadem církve. Jádro celé křesťanské sexuální etiky je přitom velmi prosté: sexualita jako osobní sebedarování má být oslavou Boha Stvořitele. Řečeno jinými slovy: projevy sexuality mají své oprávněné místo pouze v trvalém svátostném „společenství lásky a života“ (tj. manželství) muže a ženy a mají se řídit Božím záměrem, který do manželství a lidské osoby vložil.

V následujících několika oddílech se chci pokusit o shrnutí nejenom toho, co církev o antikoncepci a odpovědném rodičovství učí, ale především, proč tuto nauku předkládá.

Karel D. Skočovský

 

Kategorie:

Popis

Učení církve o lásce, sexualitě, odpovědném rodičovství a spiritualitě manželství – v dnešní době tolik nepopulární – je nesmírně krásné, hluboké a logické. Pramení z nevyčerpatelného bohatství biblického zjevení, bylo dosvědčováno a rozvíjeno tradicí a je „překládáno“ do jazyka doby učitelským úřadem církve. Jádro celé křesťanské sexuální etiky je přitom velmi prosté: sexualita jako osobní sebedarování má být oslavou Boha Stvořitele. Řečeno jinými slovy: projevy sexuality mají své oprávněné místo pouze v trvalém svátostném „společenství lásky a života“ (tj. manželství) muže a ženy a mají se řídit Božím záměrem, který do manželství a lidské osoby vložil.

V následujících několika oddílech se chci pokusit o shrnutí nejenom toho, co církev o antikoncepci a odpovědném rodičovství učí, ale především, proč tuto nauku předkládá.

Karel D. Skočovský