50 let Humanae vitae

80 

Kategorie:

Popis

Sborník příspěvků z konference, která proběhla 20.10.2018 v Kroměříži.

Přednášející hovořili o okolnostech a vzniku encykliky, o jejím obsahu, o přirozených metodách jako o možnosti, jak v životě manželů odpovědné rodičovství realizovat a o výzvách pro pastoraci, které encyklika přináší. Autory příspěvků jsou Karel Skočovský, Ján Viglaš, Mária Schindlerová, Anna Záborská, Ludmila Lázničková, Květoslav a Helena Šiprovi, Jan Balík a David a Michaela Prentisovi.

Sborník má obsáhlou přílohu, kterou sestavil Karel Skočovský. Její součástí je překlad encykliky z r. 2014, souhrn literatury věnované antikoncepci a odpovědnému rodičovství z pohledu katolické církve a přehled aktuálního výzkumu v oblasti přirozeného plánování rodičovství od r. 2000. Příloha také zahrnuje části některých církevních dokumentů, které se tématu odpovědného rodičovství věnují, a promluvy papežů, především Pavla VI., které s vydáním encykliky souvisí. Mnohé z těchto promluv vycházejí v českém jazyce poprvé.

Jde o publikaci, která umožní čtenářům hlouběji proniknout do souvislostí a okolností vzniku encykliky Humanae vitae a pomůže lépe porozumět jejímu poselství, jeho naléhavosti a aktuálnosti pro současnou dobu.

Sdílet