cestyviry_play

Lektoři a zástupci LPP jsou dobrovolníci. Pochopili podstatný vliv způsobu života s PPR na manželský vztah, přístup manželů k dětem, šťastný rodinný život a konečně na zdravou křesťanskou víru. Pracují bezplatně a chápou svoji práci jako apoštolát manželské čistoty, který je v dnešní době velmi potřebný v Církvi a v celé společnosti.

Liga má zájem o vaši práci a zkušenosti a o rozšiřování sítě dobrovolných lektorských párů. Manželé, kteří absolvovali základní kurz, získali praxi v metodě a chtějí se o svou zkušenost rozdělit s jinými, se mohou u LPP školit na lektory. Školení je zdarma a probíhá z velké části korespondenčně. Uvítáme také pomoc jiného charakteru - podporu v technické administrativě, propagování našich kurzů, nebo zasílání finančních darů na provoz Ligy.