Na přelomu roku vyšel sborník věnovaný encyklice Humanae vitae. Shrnuje nejen příspěvky z konference, ale má také obsáhlou přílohu, kterou sestavil otec Karel Skočovský. Její součástí je překlad encykliky z r. 2014, souhrn literatury věnované antikoncepci a odpovědnému rodičovství z pohledu katolické církve a přehled aktuálního výzkumu v oblasti přirozeného plánování rodičovství od r. 2000. Příloha také zahrnuje části některých církevních dokumentů, které se tématu odpovědného rodičovství věnují a promluvy papežů, především Pavla VI., které s vydáním encykliky souvisí. Mnohé z těchto promluv vycházejí v českém jazyce poprvé.

Myslím, že se podařilo vytvořit publikaci, která umožní čtenářům hlouběji proniknout do souvislostí a okolností vzniku encykliky Humanae vitae a pomůže lépe porozumět jejímu poselství a jeho naléhavosti a aktuálnosti pro současnou dobu. Velké poděkování patří přednášejícím za čas věnovaný zpracování příspěvků, darcům i všem dalším, s jejich přispěním a pomocí mohl sborník vyjít.

Sborník si můžete objednat nebo stáhnout elektronickou verzi na stránce LPP, členům a dárcům v Čechách i na Slovensku ho v průběhu února budeme zasílat zdarma jako poděkování za podporu naší činnosti.

Jitka Nováková