Mária Schindlerová

   Zazvonil telefón a na druhej strane sa ozval rozrušený hlas: „Zrejme som zle vyhodnotila záznam, pomýlili sme sa. Čo ak otehotniem?“

-o-o-o-

   Pri stretnutí s maturantami sme dostali otázku: „Ako mám spoznať, že on/ona je ten pravý/pravá? Ako sa nepomýliť?

-o-o-o-

   Rozhovor s manželmi: „Asi sme sa nemali brať. Bol to omyl.“


   Efektivita spoľahlivosti metód plánovania rodiny sa vyjadruje Pearlovým indexom, ktorý býva uvedený v dvoch kategóriách: Jednou je tzv. perfect use index a druhou typical use index. Prvý údaj hovorí o tom, aká je spoľahlivosť danej metódy pri správnom používaní, druhý údaj o tom, aká pri používaní typickom. Typické používanie metódy zahŕňa aj možné chyby a omyly.

   Mýliť sa je ľudské, hovorievame. Je realitou, že napriek dobrej snahe sa môžeme zmýliť – aj pri praktizovaní PPR, aj vo výbere partnera, aj inokedy.

   Čo s tým? Čo robiť, ak nám to predsa nie je jedno, či budeme mať o jedno (dve, tri…) deti viac, než si plánujeme, či máme prežiť zvyšok života s manželským partnerom ako „za trest“, keď si myslíme, že to bol omyl, alebo radšej ani nerobiť také vážne rozhodnutia, či nejako sa poistiť…?

   Odpoveď je: nie sme sami, je tu Božia milosť, milosť stavu.

   Je to podobne ako pri cestovaní autom. Keď sme pred týždňom šli na konferenciu LPP do Kroměříža, cestou nás navigoval hlas z GPS navigácie. Pravidelne sa ozývalo: pokračujte ďalej 300 metrov… o 2 metre na kruhovom objazde použite prvú odbočku… (prekročili ste rýchlostný limit!), o 5 metrov odbočíte vľavo… odboč­te vľavo… odbočte vľavo! Manželovi sa to akosi nezdalo. Povedal: To musí byť vpravo! – a odbočil doprava. No po pár metroch sme zistili, že sme sa dostali do jednosmernej ulice a ďalej sa nedá. Z navigácie sa po chvíli ozvalo: „Prepočítať?“ A o chvíľu už znova zaznievali inštrukcie: choďte rovno, pokračujte ďalej, odbočte vľavo.

   Predstavme si, že tá navigácia je niekto „naozajstný“. Keby to bol nejaký človek, asi by povedal: „Tak, nepočúval si ma, tak si poraď teraz sám, keď si taký múdry!“ Ale navigácia v aute jednoducho len berie aktuálnu situáciu ako východiskový bod a na zreteli má zadaný cieľ cesty. A tak znovu vytrvalo opakuje usmernenia, ako sa do toho cieľa bezpečne dostať. Áno, pomýlili sme sa, urobili sme si po svojom. Mysleli sme, že tak to bude dobre, a nebolo.

   Skúsme si to preniesť do vyššie spomenutých situácií: Neplánované otehotnenie alebo pocit, že môj manžel/manželka bol omyl. Nie sme v bezvýchodiskovej situácii. Je tu totiž Božia milosť. Konkrétne mám teraz na mysli milosť stavu, stavovskú milosť. Manželia majú od Boha prísľub milosti sviatosti manželstva, ktorá ich usmerňuje k cieľu. A čo ak sa naozaj zmýlili pri výbere partnera? Ak ich rozhodnutie bolo slobodné a úprimné, od chvíle vyslovenia manželského sľubu majú všetku potrebnú silu zo sviatosti manželstva. Od toho okamihu je to ten pravý/pravá – stal sa ním. Podobne ak sa dieťa počalo ako následok omylu či chyby, ono nie je omylom ani chybou. Od okamihu svojej existencie majú jeho rodičia všetku potrebnú milosť, aby ho dobre vychovali.

   Keď sa GPS v aute ozve: Prepočítať? a znovu nás naviguje k cieľu, musíme možno nanovo prejsť inou cestou, najazdiť viac kilometrov – teda nesieme dôsledky svojich rozhodnutí, ale vždy máme možnosť do cieľa prísť. virtuální kancelář . Aj manželstvo je cestou, nie cieľom. Nech nás na tejto ceste povzbudzuje vedomie, že Boh nám neodopiera svoju milosť a On sám najviac chce, aby sme šťastne dosiahli cieľ – zjednotenie s ním v nebi.

(Noviny z rodiny č. 108 – listopad 2014)