Tieto slová pápeža Františka zazneli v jeho hlbokom posolstve svetu pri požehnaní Urbi et Orbi. Svet je chorý. Umierajú tisíce ľudí. Smrť nám dýcha na krk. Je prítomná – hoci možno to ešte teraz nepociťujeme tak ako v tých najviac zasiahnutých krajinách. A do týchto dní zaznieva Evanjelium života. Život zvíťazil. Pán života a smrti porazil smrť. Premohol ju, lebo nie sme len telo. Aj keby naše telo podľahlo smrti, veríme, že duša žije večne. A telo bude vzkriesené tiež.

Nemáme v moci koronavírus. Ale máme v moci svoje rozhodnutia. Máme možnosť voľby. Na začiatku pôstu sme čítali z Knihy Sirachovcovej:

Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci ostať verným.

Boh položil pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš.

Pred človekom stojí život a smrť, dostane to, čo si vyvolí.

Veľká je Pánova múdrosť; Pán je všemohúci a vidí všetko.

Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka.

Nikomu nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil.

V týchto dňoch si pripomíname aj 25. výročie encykliky Evangelium vitae – Evanjelia života. Naša služba chce byť súčasťou tohto ohlasovania. V LPP chceme byť hlasom – ozvenou – Pánovho slova. Nejde nám iba o to, „aby ľudia nepoužívali/nebrali antikoncepciu, aby žili zdravo“. Naša služba je súčasťou ohlasovania evanjelia života – aj keď ide o záchranu života duše cez správnu voľbu: nie hriechu, áno vernosti Bohu. Aj keď bude mať táto voľba podobu zdržanlivosti, podobu poslušnosti, pokory, námahy… Viera neznamená len veriť, že Boh je – to veria aj diabli, a v nebi nie sú… hovorí svätý Jakub. Viera znamená veriť aj to, že Boh je Otec – milujúci, všemohúci, všetko vie, všetko pozná, chce nám dobre… Veriť, že On je autorom zákonitostí, pánom života aj smrti. Nech nás tieto pôstne a veľkonočné dni. ktoré prežívame tento rok inak, priblížia k Bohu a posilnia našu vieru!

Mária Schindlerová