Ve věku 87 let zemřel 28. 2. 2022 Prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., praktický lékař a teolog se specializací na gerontologii a bioetiku. Z celé jeho záslužné činnosti má pro LPP největší význam jeho nasazení v propagaci přirozených metod regulace početí.

Jeho publikace Přirozené plánování rodičovství vyšla za minulého režimu třikrát (1972, 1975 a 1985). Na necelých 80 stranách představil hlenovou, teplotní a kombinovanou metodu. Obsáhlou publikaci Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství vydal pak společně s dcerou Helenou v roce 1995.

Náš první osobní kontakt byl přes 3. vydání první knížky. Napsali jsme tenkrát do Dřevohostic a v létě 1992 jsme se tam poprvé osobně setkali. Profesor Šipr byl po všechny následující roky Lize přátelsky nakloněn.

Díky profesoru Šiprovi našlo několik generací pomoc na cestě křesťanského manželství. Služebníku věrný, odpočívej v pokoji.

D. a M. Prentisovi