Dozvěděli jsme se, že dne 26. 4. 2021 zemřel na nákazu koronavirem náš drahý kolega a dlouholetý vedou­cí LPP v Kamerunu, Ephraim Lukong. Jeho manželka Theresia byla tou do­bou též ve vážném stavu, ale nemá­me další informace o ní ani o dalším ungování Ligy v této africké zemi.
Ephraim Lukong byl také velice činný v apoštolátu pro manželství a rodiny v Katolické diecézi Kumbo. O jeho zá­sluhách a příkladném životě svědčí mj. fakt, že mši sv. na jeho pohřbu sloužili dva arcibiskupové a 22 kněží. Nechť od­ počívá ve svatém pokoji.

redakce