Publikujeme záznam, který přišel do poradny LPP. Tazatelka si nebyla jistá, který den začíná vzestup teploty…

I. (předovulační) fáze: Je velmi chvályhodné, že tato paní pozoruje hlen hned po ukončení menstruace. Tím může počítat s neplodnosti v I. fázi cyklu. Podle pravidla zkušenosti lékařů končí I. fáze 6. den cyklu, podle pravidla 20 dnů (začíná právě 13. cyklus) může předpokládat neplodnost do 10. dne (30 – 20) s tím, že se do tohoto dne neobjevil hlen. Desátý den je zároveň poslední suchý den. Protože nemáme informaci o nejdřívějším prvním dnu vzestupu nad DH, nemůžeme určit konec I. fáze podle Döringova pravidla. Pokud je tento záznam pro tu ženu typický, je počet dnů hlenu od začátku do vrcholu (tady 10) dostatečný pro používání tohoto pravidla. Ovšem, pokud je pro tu ženu takový dlouhý výskyt hlenu (10 dnů) typický, nebude Döringovo pravidlo relevantní.

Začátek III. (poovulační) fáze: Paní zavolala kvůli hodnocení záznamu, protože byla nejistá, jak určit vzestup. Ptala se, jestli vzestup začíná již 17. den cyklu. Není jasné, proč se vyskytl takový hrot – bylo to pro ni poprvé – ale, jak vidíme v pokračování cyklu, nedělá pro hodnocení záznamu žádný problém. Teploty dnů 18 a 19 zase klesly, a protože teploty skutečného vzestupu (21-23) byly podstatně vyšší, bylo možné hodnotit záznam standardním způsobem. III. fáze začíná 23. den podle pravidla R.

David Prentis