Bazálna teplota je teplota ženského organizmu meraná v ranných hodinách v telesných dutinách: v ústach pod jazykom, v pošve alebo konečníku.

Najčastejšie sa stretávame s meraním v ústach a s vaginálnym meraním. Každá žena má vlastné preferencie, pokiaľ ide o zvolené miesto. Môže sa stať, že meranie v ústach je „sympatickejšie“, lebo to nemá ten nádych „strkať si teplomer na intímne miesta“ a jednoduchšie sa hovorí o meraní pod jazykom ako o meraní „tam dole“. Skúsme sa teraz pozrieť na benefity vaginálneho merania. Pri takomto meraní býva krivka bazálnej teploty stabilnejšia, lebo je menej náchylná na zmeny teploty spôsobené vonkajším vplyvom. Keď si žena meria v ústach, na toto meranie viac vplýva teplota v miestnosti, možné pootvorenie úst, zívnutie, vypitie vody a pod. Pri vaginálnom meraní je tento vplyv o čosi nižší (a má aj príjemný „benefit“ v tom, že netreba mať zavreté ústa a môže byť dokonca telesne pohodlnejší). Sú ženy, ktorým meranie v ústach vyhovuje a necítia potrebu nič meniť. Ale neraz sa stane, že na teplotnej krivke sa prejaví aj malý vplyv vonkajšieho prostredia a už to môže komplikovať jej vyhodnotenie. Uvádzame tu dve tabuľky jednej ženy, ktorá si merala súbežne dvoma teplomermi – aj v ústach, aj vaginálne, na porovnanie kriviek bazálnej teploty. Poznámka: konkrétna žena má už po štyridsiatke a uvádza, že s vekom registruje veľmi slabý výskyt hlienu (čo býva v rokoch spojených s klesajúcou plodnosťou bežné). Preto sa spolieha predovšetkým na teplotnú krivku (otehotnieť už neplánujú, cykly však stále má pravidelné).

Na oboch záznamoch je vidno, že teplotný vzostup je rovnaký. Spodná krivka je meranie v ústach, vrchná meranie v pošve.Zároveň vidno, že v pošve býva teplota o čosi vyššia (preto sa neodporúča počas jedného cyklu meniť miesto merania). Hodnotenie krivky meranej vaginálne je na vyhodnotenie bezproblémové; hodnotenie krivky meranej v ústach si vyžaduje hobľovanie alebo potvrdenie poovulačnej neplodnosti ďalšou teplotou.

Podobnú skúsenosť – krajšie a ľahšie hodnotiteľné teplotné krivky pri meraní bazálnej teploty vaginálne – uvádzajú aj nemecké lekárky Elisabeth Raith-Paula a Petra Frank-Hermann, autorky publikácie Naturliche Familienplanung heute vydanej v roku 2019.  Kým v období rokov 2004 – 2008 bol pomer sublingválneho merania (v ústach pod jazykom) k vaginálnemu meraniu 46 % : 37 %, v roku 2017 to už bolo 28 % : 62 % v prospech vaginálneho merania.

Ak teda patríte k ženám, ktoré mávajú kostrbaté teplotné krivky a meriate v ústach, skúste zmeniť miesto merania – je možné, že výsledok sa dostaví v podobe čitateľnejšej krivky.

Mária Schindlerová