Vánoce 2020

Rok s výnimočnou kombináciou číslic 2020 sa o pár dní skončí. Myslím, že pre každého z nás sa stal výnimočným aj pre vírus, ktorý nám znova ukázal, že i napriek pokroku a priam neuveriteľným možnostiam dnešnej medicíny sme voči jeho šíreniu dosť bezmocní.

Výrazné obmedzenie stretávania obmedzilo aj naše možnosti organizácie klasických kurzov STM a akýchkoľvek spoločných stretnutí : prvýkrát v histórii LPP sa nekonala spoločná česko-slovenská konferencia. Nabrali sme odvahu a začali ponúkať online formu kurzov a stretávania lektorov Ligy. Ako skonštatoval náš priateľ: Svet už nikdy nebude taký, aký bol pred objavením sa Covid19….. Prečo to spomínam?

O niekoľko dní budeme oslavovať najdôležitejšie narodeniny v histórii ľudstva. Boh sa stal človekom a začal sa nový letopočet.  Svet už nikdy nebude taký, aký bol pred Ježišovým narodením! Pretože Boh tak miloval  svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16).

Prajeme nám všetkým, aby táto pravda naplnila naše srdcia vďačnosťou a radosťou, ktorá nezávisí od vonkajších okolností. Ďakujeme vám za mnohé slová povzbudenia a ocenenia našej služby počas celého tohto roka, aj za vašu materiálnu pomoc. Nech sú vaše manželstvá a rodiny požehnané vo všetkých oblastiach! O to prosíme každý týždeň v modlitbe a pri obete svätej omše za všetkých vás – čitateľov nášho bulletinu, našich členov, sympatizantov i dobrodincov.

                      Simonka a Jozef Predáčovci, Peter a Zuzka Košťálovci a Jitka a Mirek Novákovi