Tvrdá je to reč…

Tak reagovali na Ježišove slová ľudia okolo neho – takmer všetci. Veď ostali len Dvanásti, ktorých sa pýta: „Aj vy chcete odísť?“

Tvrdá je to reč – nehovoríme si to azda aj my?

Manželia:

„To nie je pre život. Už o tom ani nechcem počúvať. To je len stále sa sledovať a aj tak sa bojím, že otehotniem. A pýtala som sa muža a aj on hovorí, že mu to nevyhovuje. Už to skúšame roky a nefunguje to, aspoň v našom vzťahu nie, neprináša nám to jednotu, ale napätie.“

„Nechápem, čo je zlé na prerušovanom sexe. Veď je to s mojou ženou. Zdravie to neničí ako hormonálka, naozaj neviem, čo Cirkvi na tom vadí.“

„To vážne ešte v tejto dobe niekto tvrdí, že masturbácia je hriech?“

„Pri spovedi mi kňaz povedal, že ak muž chce sex s kondómom, tak mu mám vyhovieť, lebo zachrániť manželstvo je dôležitejšie.“

Snúbenci na predmanželskej náuke:

„Vieme, že Cirkev zastáva názor „antikoncepcia nie“, ale to je nereálne. Žiť sa tak nedá. to je len pekná teória, ale neuskutočniteľná v praxi.“

Mladí:

„Ak jej šlo o život, tak predsa mohla vojakovi dať (o Anke Kolesárovej). A nerozumieme, čo je zlé na tom, ak spolu spíme, keď sa chceme vziať. Alebo čo je zlé na tom, ak sa dotýkame na intímnych miestach, keď to neukončíme sexom – zdieľame svoju intimitu, aj v tejto oblasti sa treba poznávať.“

***

Stále tu zaznieva jeden spoločný refrén: nechápem, nechcem, je mi to nepríjemné, nevyhovuje mi to. A preto to nemienim akceptovať.

Keby sme boli k sebe úprimní, tak si priznáme: je to moja pýcha, keď sa neviem skloniť pred tajomstvom, ktorému nerozumiem – a ktoré sa ani nesnažím pochopiť.

Alebo si myslíme, že iní nemajú rozum? Veríme, že to, čo Boh od človeka chce, nemôže protirečiť rozumu a logike? Veríme, že Boh je a nenechal nás samotných? Že dodrží, čo sľúbil a svoju Cirkev neopustí?

Nie je potom kameňom úrazu popri našej pýcha neochota k sebazáporu?

Sebaovládanie „bolí“. Športovci trénujú, aby dosiahli úspechy. Kto chce schudnúť, cvičí a dbá na zdravú stravu. V každej oblasti života potrebujeme sebaovládanie a námahu. Prečo by to malo byť inak v oblasti manželskej či predmanželskej čistoty?

Ježiš nezľavuje zo svojich požiadaviek, aj keď ho opustil dav, ktorý ho ešte pred chvíľou chcel urobiť kráľom. Ani Dvanásti nechápali. Zostali pri Kristovi, lebo verili, že je Boží Syn.

Nebojme sa byť nároční – v prvom rade na seba. Ak nerozumieme, snažme sa pochopiť. Máme k dispozícii toľko literatúry, že kto naozaj chce, nájde všetky zdôvodnenia, uvažovania toľkých iných…

A prosme o pokoru spolu s Dávidom:

Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.
Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.
Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Tvoj služobník sa v nich vzdeláva; veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.
Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem, a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala.

( Žalm 19,8-10.12-14a.)

 

Mária Schindlerová

* * *

„Tajemství víry jsou jako slunce: nemůžeme se do něj dívat, ale v jeho světle vidíme všechno ostatní.“ (G. K. Chesterton)