Ten správný počet…

Je to už hodně dávno, co se mě sestřenice zeptala, jestli nevím, jaký je ten správný počet dětí, který by měl katolík mít. Byla krátce vdaná, já mladá a svobodná – nevěděla jsem. To téma jsem do té doby neřešila. Tak jsem si řekla, že to zjistím. Vyptávala jsem se a zjistila, že prý tři děti – jedno pro Pána Boha, jedno pro vlast a jedno pro jistotu, kdyby něco… Ta odpověď se mi moc nezamlouvala a tak jsem si řekla, že bych mohla zjistit, jak to měli v životě svatí. No, zjistila jsem zajímavé věci: sv. Zdislava (tehdy ještě blahoslavená) měla děti 4, sv. Tomáš More vychoval 1 syna a 3 dcery. Sv. Františka Římská měla 3 děti, sv. Rita 2 syny. Sv. Jan Křtitel de la Salle měl 9 sourozenců, sv. Terezie z Avily měla 8 bratří a 2 sestry, sv. Cyril s Metodějem pocházeli z rodiny se 7 dětmi, Cyril byl nejmladší. Sv. Brigita měla 8 dětí, mezi nimi i budoucí sv. Kateřinu Švédskou, naopak manželství sv. Jindřicha bylo bezdětné. Svatá Kateřina Sienská se narodila jako 24. dítě (ano, čtete dobře…) do početné rodiny sienského barvíře, zato sv. Jan Křtitel a František z Assisi byli jedináčci.

Uplynulo pár let, už i já byla vdaná a čekající naše třetí dítě. A tu při náhodném setkání mi říká sousedka: „No jo, vy jste ti katolíci, co musí mít těch dvanáct dětí jako apoštolů!“ Řekla jsem jí, že tedy NEMUSÍME mít ten příslušný počet dětí a víc jsem nevysvětlovala.

Dnes, kdy už jsou naše děti téměř všechny dospělé, děkujeme s manželem za to, že nám 6x dobrotivý Bůh požehnal tím úžasným darem dítěte a přáli bychom všem manželům, aby ve svém životě po důkladné „konzultaci“ s Dárcem Života poznali ten správný počet dětí, který by měla jejich rodina mít.

Zdá se (z mého malého průzkumu mezi svatými), že „ten správný počet“ je u každého manželského páru jiný, často i v průběhu let našeho manželství se může měnit, na svatost čísla vliv nemají. Pro dosažení svatosti se nesčítá nic a nikdo. Pro dosažení svatosti je důležitá láska.

A tak přeji nám všem, ať už jsou naše rodiny jakkoli početné, hodně vzájemné lásky, abychom se jednou i s našimi dětmi sešli v nebeském domově se všemi svatými pod laskavým pohledem našeho společného nebeského Otce.

Dana Sittová