Na kurzech i v poradenství se setkáváme s obavami, zda je možné spolehnout se na symptotermální metodu, pokud žena pracuje na směny. Noční směny sice teploty naruší, přesto nebývá problém záznam vyhodnotit. Velmi důležité je pečlivé sledování a zaznamenávání hlenového příznaku, protože ten není prací na směny nijak ovlivněn. Uveřejňujeme dva poslední záznamy, které nám do poradny přišly:

Záznam č.1

Záznam zaslala žena, která má během měsíce nepravidelně vždy několik nočních směn. Teplota po noční je měřena po 2-3 hodinách spánku, v pozdních dopoledních hodinách. Oproti ostatním teplotám, měřeným kolem čtvrté hodiny ranní, jsou tyto teploty výrazně zvýšené, pro hodnocení záznamu je není možné použít. Je třeba označit je jako narušené a pro hodnocení použít jen platné teploty. I když je narušených teplot víc, je možné stanovit vzestup teploty, který začíná 17.den cyklu. Vrchol hlenu je již 15.den, neplodné období po ovulaci tedy začíná 19.den večer (pravidlo R,B). Neplodné období na začátku cyklu trvá do 8.dne (pravidlo 21/20 dnů, od 9.dne se již objevuje hlenový příznak).

Záznam č.2

Tento záznam je od ženy, která pracuje v třísměnném provozu. Časy měření jsou uvedeny v záznamu. Teploty 7.-11.dne jsou vzhledem k noční směně a odpolednímu měření pro hodnocení nepoužitelné. Teploty při ranní a odpolední směně bude možné použít. Při odpolední musíme počítat s tím, že mohou být o trochu zvýšené, rozdíl ale nebude příliš velký, bazální teplota rychleji stoupá až po 7h ráno (kdy jsou odchylky při pozdějším měření výraznější).

Vrchol hlenu je možné určit 11.den cyklu. Teploty měřené 5. a 6. den po odpolední směně jsou nižší než teploty naměřené rovněž po odpolední směně od 12. dne dále. Můžeme tedy předpokládat, že vzestup teploty je nejpozději právě 12. dne a to i přesto, že platné teploty před vzestupem jsou pouze čtyři.

Tato žena také používala ovulační testy, které jsou v podobných situacích velmi užitečné. Test byl pozitivní 10.den cyklu. Víme, že ovulace proběhne nejpozději do 48h poté, co byl test pozitivní a životnost vajíčka je maximálně 24 hodin. Na základě všech těchto příznaků můžeme tedy stanovit začátek neplodného období po ovulaci od 14.dne večer (pravidlo R,T).

Vzhledem k velmi krátkým cyklům a brzkému nástupu plodnosti není možné v tomto cyklu určit neplodné období na začátku cyklu.

Chtěli bychom povzbudit všechny – ať už při práci na směny nebo v jiné komplikovanější situaci – i ty, kteří si nejsou hodnocením záznamu jisti, aby možnost poradenství využili. Snažíme se pomoci všem, aby v hodnocení získali potřebnou jistotu. Obrátit se můžete na lpp@lpp.cz nebo cyklus@lpp.sk.

Jitka Nováková