Na začiatku našej cesty zodpovedného rodičovstva a žitia manželskej čistoty sme bojovali s nedostatkom informácií. Informácií o princípe STM bolo veľa, no čo sa aplikácie a používania týka, nenašli sme prakticky žiadne. Dostali sme sa k nim, ako sa hovorí, „ako slepé kura k zrnu“. Vďaka Pánu Bohu nás kontaktovala naša kamarátka s manželom a pozvali nás na kurz STM, ktorý zorganizovali s lektormi Ligy pár páru.

Počas troch stretnutí sme sa dozvedeli to najdôležitejšie: ako praktizovať STM metódu. Na kurze oceňujeme profesionalitu prednášajúcich, ktorí nám vysvetlili aj rôzne neštandardné situácie a riešili sa reálne príklady cyklov. Už pri prvom stretnutí nás lektori vyzvali začať si robiť záznam vlastného cyklu a ponúkli pomoc pri jeho hodnotení. V našom prípade sme túto možnosť nevyužili, keďže tesne pred začatím kurzu sme počali našu druhú dcérku (7 mesiacov po narodení prvej). Na kurze sme si však kúpili Príručku STM a našli sme v nej všetko to, čo sme potrebovali, keď sme po pôrode druhej dcérky začali STM používať.

Orieškom bola bazálna teplota. Najskôr sme skúšali orálne meranie teploty – v ústach pod jazykom, no teploty boli nestabilné a kolísali náhodne s rozdielom cca 1 °C, čo je pre aplikáciu STM nepoužiteľné. Rozhodli sme sa preto hľadať nejakú alternatívu. Na stránke Ligy sme našli pozitívnu recenziu na ovulačný monitor bazálnej teploty iFertracker. Teplotná krivka s ním bola veľmi dobrá, ľahká na interpretáciu, bez využitia hobľovania a zrazu sa nám zdalo, že nám konečne všetko dáva zmysel. Mali sme s ním nameraných cca 15 cyklov používanie bolo pohodlné. Manželka nemusela vstávať každý deň v rovnaký čas. Avšak potom sa nám mechanicky pokazil, čo je aj jedna z jeho najväčších nevýhod – krehkosť (je vyrobený z nie veľmi odolných plastov). Navyše nový nebol vôbec dostupný. Tak sme kontaktovali znovu Ligu. Pomohli nám vyriešiť tento problém, za čo im veľmi ďakujeme. Vtedy sme si uvedomili, že kurzom sa spolupráca s Ligou pár páru nekončí a že pri hocijakých problémoch, či už s vyhodnocovaním alebo technického charakteru, sa môžeme na Ligu obrátiť.

Pri používaní iFertrackeru sme časom narazili na ďalší problém softwarového pôvodu (nebolo možné prihlásenie na server). Nakoniec bola úplne odstránená podpora operačného systému Android. Keďže sme pri využívaní STM nechceli zostať bez teploty a v jednom z článkov v Novinách z rodiny LPP, ktoré nám prichádzajú, sa písalo o vaginálnom meraní teploty, rozhodli sme sa prejsť na tento spôsob merania bazálnym teplomerom. Síce si to vyžaduje predovšetkým disciplínu, no prejavilo sa to nad očakávanie peknými krivkami s ľahko interpretovateľnými hodnotami s ešte väčšou hodnotou teplotného vzostupu ako pri použití Ifertrackeru. A tešíme sa, že sme aj ušetrili (cena bazálneho teplomeru je niekoľkonásobne nižšia v porovnaní s akýmkoľvek moderným variantom 😊).

Keďže STM je založená na hodnotení minimálne dvoch príznakov, sledujeme okrem teploty aj hlien. Manželka mala spočiatku z jeho vyhodnocovania obavy, ale časom sa ho naučila pekne rozoznávať. Na uistenie vyhodnotenia dát z teplôt a hlienu využívame tiež ovulačné testy.

Symptotermálnu metódu využívame necelé dva roky a môžeme povedať, že naozaj funguje (našu prvú dcérku sme počali 3 mesiace po svadbe a druhú 4 mesiace od návratu plodnosti po narodení prvej dcérky). Manželka viac pozná svoje telo, nemusí užívať hormonálnu antikoncepciu, ktorá má množstvo nežiaducich účinkov. A ja vďaka záznamom viem lepšie odhadnúť nálady svojej manželky. STM je takým naším spoločným projektom. Spoločne vyhodnocujeme záznam, vieme, na čom sme, a tak aj keď momentálne sa snažíme predchádzať tehotenstvu, zdržanlivosť v plodnom období nie je pre mňa neznesiteľným bremenom. Obom nám umožňuje sa viac na seba tešiť v tých neplodných. Veríme, že Pán Boh nás požehnáva a že plodnosť nie je problém, ale dar. A ja sa už teším na obdobie snaženia o tretie bábätko :).

Ďakujeme Lige pár páru za množstvo dobra, ktoré robí, lektorským párom za podporu, rady a non-stop on-line poradenstvo 🙂 a pomoc pri uskutočňovaní nášho spoločného projektu.

Dušan & Veronika