Tato žena zavolala na ústředí Ligy 23. den svého 2. cyklu. Učila se PPR sama podle učebnice. Na dotaz, zda už má teplotní vzestup, váhavě odpověděla, že myslí, že ano, ale chce se ujistit, zda správně určila III. fázi.

Váhala, jestli může důvěřovat své teplotní křivce, protože vynechala jedno měření v rozhodujících dnech cyklu a nevěděla, jak určit šest teplot před vzestupem. Byla si ale poměrně jistá v určení vrcholného dne hlenu. Jako první krok při hledání šesti před vzestupem doporučuji „hledat 3 teploty nad 6“. To je automatické a obvykle i efektivní, ale ne u záznamů, jako je tento. Možná, že vzestup teploty začínal už 17. den, ale ona pak zapomněla 18. den měřit. Dále mohl vzestup začít 19. den, ale pak její teplota 20. den klesla. Byla si jistá, že jde o platné měření. Měřila včas, zdravě vyspalá a odpočinutá.

To je přesně situace pro hoblování podle směrnic (Sručná učebnice PPR, str. 66-68). Když máte zřetelný trvalý vzestup teplot, ale nemůžete určit tři vyšší teploty nad šesti, protože jedna nebo dvě teploty vystupují z řady, podívejte se na ty dny a na jejich skutečnou výpověď.

Při hoblování jde o pokus zachytit podstatu původní teplotní metody. Manželé při ní zaznamenávali průměr bazálních teplot od začátku ženina cyklu. Když byla bazální teplota tří bezprostředně po sobě jdoucích dnů nad průměrem dosavadních teplot, žena byla považována za neplodnou. O 0,2°C nad DH nebyla ani zmínka. U této metody často docházelo k chybám ve výpočtu (tenkrát ještě nebyly kapesní kalkulačky), ale její efektivnost byla srovnatelná s bariérovými metodami.

Nebylo důležité, aby byly všechny teploty pod určitou absolutní hladinou. Oč se uživatelé snažili, bylo najít v teplotní křivce delšího období měnicí se trend.

Směrnice pro hoblování mají v podstatě obnovit tuto porci zdravého selského rozumu v situacích, kdy jsme v pokušení zarazit se na jedné nebo dvou teplotách, které vybočují z řady, a ignorovat důkazy podávané pozorováním ostatních dnů. Proto mohou být 1 nebo 2 teploty sníženy na úroveň dalšího nejvyššího měření. Abychom zůstali v souladu s logikou původní teplotní metody, nemá být konečná ohoblovaná DH nižší než průměr 6 teplot před vzestupem.

Pokusme se aplikovat tento přístup na náš záznam. Nejprve hledejme místo, kde máme tři dny zvýšených teplot bezprostředně po sobě. Tady jsou to teploty dnů 21-23. Pak zvažme situaci před 21. dnem. Teploty vykazovaly jednotně nízkou hladinu 36,45°C nebo níže, s výjimkou dvou dnů. Při DH 36,45°C mohou být dny 21-23 uznány jako plný teplotní vzestup – 3 bezprostředně po sobě jdoucí teploty na HH 36,65°C nebo nad ní – v kontrole se čtyřmi dny vysychání po vrcholu hlenu. I její minulý záznam ukázal jednodenní hrot před vzestupem, který bylo nutno ohoblovat, a luteální fázi začínající tři týdny po menstruaci a dva dny po vrcholu hlenu. Bylo jí doporučeno, aby si v učebnici založila strany o hoblování, protože to může být pro její plodnost obvyklý vzorec.

CCL Family Foundations 2004, Keith Bower