Áno, avšak len vtedy, keď nie je užívaný predčasne!

Správne pochopená a naučená symptotermálna metóda pomáha párom, ktoré ju používajú, dobre čítať priebeh menštruačného cyklu. Ocenia to tie páry, ktoré chcú tehotenstvu predchádzať, ale aj tie, ktoré sa oň doposiaľ neúspešne snažia.

Nasledovný záznam nám ukázali po skončení stretnutia zameraného na využitie STM pri snahe o dosiahnutie tehotenstva manželia, ktorí patrili do tej druhej skupiny ľudí. Keď nás počuli hovoriť o mýte 28-dňového cyklu a jeho možných dôsledkoch, uvedomili si, že pravdepodobne ide aj o ich prípad. A nemýlili sa.

Žena mala cykly zvyčajne v dĺžke 28 – 34 dní a mávala výrazný predmenštruačný syndróm. Po cca jeden a pol roku neúspešného snaženia o počatie vyhľadali lekársku pomoc. Lekárka zistila, v čom je možná príčina problému, a predpísala žene užívanie progesterónu: od 16. dňa cyklu dve tabletky denne, po dobu desať dní.

Progesterón je hormón, ktorý produkuje telo ženy (žlté teliesko) po ovulácii a je dôležitý pre dobrý začiatok a celkovo dobrý priebeh tehotenstva. Ak sa neprodukuje v dostatočnom množstve (hovoríme o nedostatočnosti luteálnej fázy), lekár predpíše užívanie progesterónu, zvyčajne od 16. dňa cyklu. A práve toto môže byť problém. Progesterón by sa mal začať užívať až PO OVULÁCII, pretože nie každá žena má ovuláciu na 14. deň cyklu, ako aj v tomto prípade lekár automaticky predpokladal. Užívanie progesterónu pred ovuláciou môže totiž fungovať presne opačne: ako prostriedok na zabránenie ovulácie. Na tomto princípe funguje gestagénová hormonálna antikoncepcia. V zázname, ktorý vidíme, do 16. dňa cyklu nenastal trvalý vzostup bazálnej teploty ani vysychanie hlienu krčka maternice, čo sú sprievodné javy prebehnutej ovulácie. Žena teda začala užívať progesterón príliš skoro.

V nasledovnom cykle už neposlúchla odporúčanie svojej gynekologičky a progesterón začala užívať až po troch dňoch trvalého teplotného vzostupu sprevádzanom tromi dňami vysychania hlienu. V telefonáte po cca dvoch mesiacoch sa s nami podelila o radostnú správu, že Boh ich manželstvo požehnal darom nového života.

***

So situáciou, ktorú sme vyššie uviedli, sa nestretávame iba ojedinele. Je typickým príkladom aplikácie mýtu 28-dňového cyklu. Ten počíta s tým, že každý cyklus má 28 dní a k ovulácii prichádza na 14. deň cyklu. Každá odchýlka od tohto predpokladu potom prináša viac alebo menej chybné uzávery.
Predpoklad 28-dňového cyklu je aj základom Naegelovho pravidla na výpočet dátumu pôrodu, ktoré gynekológovia štandardne používajú. Vychádza z dátumu poslednej menštruácie a predpokladá, že k počatiu prichádza dva týždne po poslednej menštruácii (kedy v 28-dňovom cykle prebehne ovulácia). Ak žena počne v dlhom cykle (čiže k ovulácii príde neskôr ako na 14. deň), tak pravidlo nesprávne určí skorší dátum pôrodu, ako by mal reálne nastať. To môže na konci tehotenstva viesť k mylnému záveru, že žena „prenáša“, a následne aj k zbytočnému vyvolávaniu pôrodu. Okrem toho sa nepresné určenie začiatku tehotenstva podpisuje pod nesprávne termíny niektorých vyšetrení v tehotenstve, čo spôsobí skreslenie výsledkov, a tým často aj obavu, že dieťatko, ktoré nosí pod srdcom sa dostatočne nevyvíja.

Mýtus 28-dňového cyklu môže byť aj za zlými výsledkami hormonálneho profilu, neefektívnou liečbou nepravidelného cyklu, resp. nesprávnym začatím užívania progesterónu pri snahe pomôcť k úspešnému tehotenstvu, ako bolo ilustrované vyššie.

Venovať čas a námahu porozumeniu menštruačného cyklu a fungovaniu ľudskej plodnosti je vždy dobrou investíciou!

Simona a Jozef Predáčovci