Stále děkujeme Bohu a našim dárcům za přežití. Společenskopolitická krize ve dvou anglofonních krajích naší země za poslední tři roky výrazně zasáhla do naší práce. Mnoho měst i vesnic jsou jako opuštěné – žádné zemědělství, žádná doprava, únosy, mučení, zabíjení a hlavně žádná výuka na školách.

Začátek roku vypadal nadějně, ale od února do srpna bylo vše prakticky uzavřeno separatistickými milicemi (tzv. „ambáky“). Tyto potíže mj. způsobily, že mnoho našich lektorských párů bylo přesunuto v rámci své diecéze, anebo odsunuto úplně jinam. Pro zbývající je obtížné učit PPR.

Uvědomili jsme si, že většina lektorských párů potřebuje také základní školení v manželském poradenství. Vytvořili jsme odborné skupiny ve třech diecézích, kde jako Liga působíme. Biskupové pro nás získali podporu od organizace Církev v nouzi v Německu v rámci projektu Rodinný apoštolát.

Vzali jsme si na starost řízení projektu. V Mamfijské diecézi se formační tým připravoval loni po dobu pěti měsíců. Letos v červenci jsme projekt spustili v Bamendské arcidiecézi s 20 z našich 25 lektorských párů. Dobrou zprávou je, že jsme v rámci jednoho setkání vyhodnotili také snahy o šíření PPR, které jsou sice utlumené válkou, ale pokračují. Kumbijská diecéze, kde žijeme my, je ve středu konfliktu. Ephraima už třikrát unesli separatisté, ale pravda jej vždy osvobodila. Dělali to kvůli našim vytrvalým snahám otevřít znovu školy, po vzoru našeho biskupa. Pochopili už, že není politik, proto ho přestali unášet. Bohu díky.

Stále děláme kurzy PPR pro manžele v naší farnosti. Tento rok jsme učili pouze 12 párů. Myslete na nás v modlitbách, ať tu válku přežijeme a ať to brzy skončí.

Ephraim a Theresie Lukongovi, překlad, redakčně zkráceno

Zprávu jsme obdrželi 19. 11. 2019. Ligu pár páru v Kamerunu podporujeme od roku
2010 částkou 1 500 € ročně. Budeme vděční za jakékoli příspěvky pro ně.