Inkontinencia, bolestivá menštruácia, neplodnosť, bolestivý pohlavný styk. Tieto a mnohé ďalšie problémy sú prejavom dysfunkcie panvového dna. Zasahujú do zdravia, bežného každodenného či intímneho života mnohých ľudí. S čím všetkým súvisia? Ako im predchádzať? Ako ich odstrániť a liečiť? Odpovede skúsime nájsť v sérii nasledujúcich  článkov.

Svalov panvového dna je 28 v troch vrstvách. Sú uložené hlboko v oblasti kostenej štruktúry malej panvy. Zabezpečujú podporu vnútorných orgánov, stabilizujú trup, tvoria zvierače a majú aj dôležitú sexuálnu funkciu. Naše telo (panvové dno nevynímajúc) funguje ako celok a všetky segmenty sa vzájomne ovplyvňujú. Napríklad pri každom nádychu, kýchnutí, posilňovaní (v telocvični alebo s nákupnými taškami) sa vnútrobrušný tlak zvyšuje a práve vďaka svalom panvového dna z nás vnútorné orgány „nevypadnú“. Panvové dno súvisí s funkciou bránice, s držaním tela, s postavením chodidiel, výrazom tváre… Stanovenie príčiny problémov môže byť náročné, ale je dôležité pre vhodne zvolenú stratégiu liečby. Problémy panvového dna sa takmer vždy prejavia zvýšením alebo znížením napätia jeho svalov.

INKONTINENCIA

“Inkontinencia postihuje len ženy vo vyššom veku.”
“Posilňovanie svalov panvového dna vám nemôže ublížiť.”
“Najlepším cvičením panvového dna je prerušované močenie.”

Verím, že ste neodložili noviny po predošlej vete, pretože je to mýtus, rovnako ako aj obidve vety predtým. Americký gynekológ Kegel v roku 1948 ako prvý prišiel s myšlienkou využitia fyzioterapie v liečbe močovej inkontinencie a jeho terapia (Kegelove cvičenie) bola dlho jedinou voľbou. Tieto cviky sú zamerané práve na posilňovanie svalov panvového dna, čo môže niekomu pomôcť, ale inému uškodiť.

Inkontinencia je mimovoľný, neočakávaný a nedobrovoľný únik moču.

Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu (International Continence Society, ICS) rozlišuje štyri typy inkontinencie: urgentnú, stresovú, zmiešanú a reflexnú. Urgentnú inkontinenciu definuje naliehavé nutkanie na močenie s únikom alebo bez neho; preto sa začína preferovať výraz hyperaktívny mechúr. Dôvodom je porucha funkcie svalu – detruzora. Stresová inkontinencia je stav mimovoľného úniku moču pri zvýšení vnútrobrušného tlaku – pri zvýšenej telesnej námahe, zmene polohy, kašli, kýchnutí či smiechu. Zmiešaný typ je kombináciou týchto dvoch. Za reflexnú inkontinenciu môže opäť detruzor, ale tentokrát na neurologickom podklade. Dobre, dobre, dosť teórie. Čo s tým môžem robiť?

Rada by som vám na to v jednej vete odpovedala, ale žiaľ, nebude to také jednoduché. Terapeutický postup liečby inkontinencie je závislý od príčiny. Preto pokiaľ sa vás tento problém týka, odporúčam vyhľadať lekára a následne fyzioterapeuta,  ktorí na základe komplexného vyšetrenia navrhnú aj stratégiu liečby. Na Slovensku aj v Českej republike pribúdajú fyzioterapeuti, ktorí sa venujú práve gynekologickej fyzioterapii  či fyzioterapii panvového dna (s veľkou úspešnosťou sa používa koncept pani Ludmily Mojžíšovej).

Keďže ide o dosť intímne záležitosti, povzbudzujem vás, aby ste si našli niekoho, s kým si „sadnete“, budete mu dôverovať a budete sa pri ňom cítiť dobre. Štandardné vyšetrenie by malo vyzerať asi takto: fyzioterapeut sa pozrie na postavenie panvy, kostrče, končatín, chrbtice a zisťuje v nich asymetriu, rotáciu a podobne. Nasleduje palpačné vyšetrenie (vyšetrenie pohmatom) brušnej steny, diastázy, jaziev a svalového zapojenia. Samotné svaly panvového dna sa vyšetrujú tiež palpačne per rectum alebo per vaginam.

RELAXÁCIA, AKTIVÁCIA.

Takto, a nie opačne. Pokrčenú ruku nepokrčím viac. Skúsme si túto myšlienku preniesť na panvové dno. Svaly, ktoré majú vysoké napätie v čase, keď by mali byť relaxované, budú mať vyčerpanú kapacitu aj vtedy, keď ich budeme potrebovať aktivovať. Relaxácia je prvý krok. Existuje veľa techník, ktoré na relaxáciu využije fyzioterapeut, ale to nestačí. Je potrebné, aby sme sa naučili zrelaxovať sami. Ako? Tak, že začneme vnímať vlastné telo. Ako? Tak, že ho začneme spoznávať, hoci v ňom žijeme niekoľko desiatok rokov a už dávno by sme mali byť verní kamaráti. Pokiaľ sa vám táto myšlienka zdá utopická, môžete to skúsiť napríklad takto: na pár minút si doma nájdite tiché miesto. Posaďte sa alebo si ľahnite. Predstavte si, že sa na vás pozerá druhá verzia vášho ja. Chvíľku sa takto pozorujte. Čo vidí? Môžete ísť od hlavy k pätám alebo opačne. Skúste vnímať svoje dýchanie, ako sa vám s každým dychom napĺňajú pľúca a s každým výdychom povoľuje napätie na hrudníku. Položte si ruky na brucho. Zodvihnite jednu alebo obe nohy a vnímajte, ako sa brucho bez vášho vedomého pokynu spevnilo. Gratulujem! Zvládli ste to. A ani to nebolelo. Aspoň dúfam ☺

Niekoľko tipov na cvičenie nájdete TU

Karolína Predáčová