Záznam cyklu

Publikujeme záznam, který přišel do poradny LPP. Tazatelka si nebyla jistá, který den začíná vzestup teploty… I. (předovulační) fáze: Je velmi chvályhodné, že tato paní pozoruje hlen hned po ukončení menstruace. […]