V období pred víkendom LPP pre manželov (bol vynikajúci) vo februári 2019 sme riešili s mojou manželkou čistotu v našom manželstve. V tom čase sme boli manželia necelé 2 roky.  Tým, že by sme radi mali pauzu po našom prvom dieťati Hanke, ktorá sa narodila 11/2018, tak sme sa snažili to nastaviť dobre už vtedy a v súlade s Pravdou. Je veľmi ľahké práve v tejto oblasti padnúť do klamstva. Nechceme to žiť v zmysle menšieho zla alebo štýl radšej hrešiť v manželstve ako mimo neho. Zlo je vždy zlom a klamstvo je vždy klamstvom.

Veľmi som prosil Pána aby mi v tejto oblasti premenil srdce aby splynulo s Jeho srdcom a aby som sa pozeral na našu intimitu Jeho očami. Myslel som si, že v manželstve to s čistotou bude oveľa jednoduchšie ako počas chodenia. Mýlil som sa, keď som padol v čistote ako single, mal som zodpovednosť iba za seba pred Bohom. Teraz ako manžel a otec mám zodpovednosť aj za manželku a dieťa ako najvyššia duchovná autorita v rodine. Čím vo väčšej autorite chodíte, tým máte väčšiu zodpovednosť.

Na predmanželskej príprave sme dostali otázku: Čo je hlavný cieľ kresťanského manžela/ky? Dostať toho druhého do neba. A toto je kľúčová oblasť manželstva. Pre mňa je to oblasť v ktorej som bol najslabší.

V období pred víkendom LPP som sa pýtal Pána v modlitbe: Čo mám robiť aby som sa s tebou stretol z tváre do tváre? On odpovedal: Neodmietaj ma! Pre mňa to bol jasný signál, že to myslel práve na našu manželskú čistotu. Krátko na to sme dostali mail od našej známej zo spoločenstva s pozvánkou na víkend LPP a išli sme. Prosil som Pána nech sa ma dotkne, že sám to nedám. Ako povedal Pavol: Tým, že som slabý, som vlastne silný!

Otvoril som si srdce a čakal som. Pán sa ma dotkol a premenil moje zmýšľanie. Rozum je brána do srdca, takže následne sa mi zmenil aj postoj srdca. Keď sme v minulosti riešili plodné/neplodné dni, vnímal som to tak, že moja manželka mi to diktuje a bral som to ako jej usmerňovanie a ja som to musel iba prijať. Taktiež boli situácie keď som to vnímal ako odmietanie z jej strany a bral som to osobne. Bolo to veľakrát náročné. Cez LPP víkend mi Boh počas osobnej modlitby povedal, že to nie tvoja manželka, ale ja ti hovorím skrze tvoju manželku, kedy sú plodné a neplodné dni. Ten kód cyklu som ja stvoril. Ak to vnímaš len ľudsky je to náročné. V konečnom dôsledku odmietaš mňa ako všemohúceho Stvoriteľa. Zapadlo mi to do rannej modlitby spred LPP, keď mi Boh jasne povedal: Neodmietaj ma!

Väčšinou hľadám Boží hlas v tichej osobnej modlitbe, ale veľakrát sa nám prihovára práve cez osoby a konkrétne blízke osoby ako v mojom prípade cez manželku. Mal som uzavretú myseľ a tvrdé srdce.

Teraz našu intimitu vnímam ako odpoveď na Boží hlas a nie ako biologický kalendár cyklu mojej manželky. Neznamená to, že žiť čisto je jednoduché, že si to nevyžaduje cvik alebo sebazaprenie. Nám však prirodzené metódy priniesli do vzťahu hlbšiu vzájomnú úctu a paradoxne väčšiu slobodu. Už viac nie som otrokom svojich túžob.

Boh, chce s nami všetko zdieľať. Nemôžem mu teda zatvoriť dvere spálne a nechať Ho predo dvermi a spoliehať sa, že naše manželstvo bude automaticky požehnané a plné milostí. Podľa Zj 3,20: Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Tak stačí otvoriť v tomto prípade aj dvere našej spálne. Keď chceme vidieť Boha v každej maličkosti, najprv ho musíme pozvať do každej maličkosti nášho života.

Roman  (redakce zná identitu autora)