Všichni si jistě vzpomeneme na dobu, kdy byly naše děti malé. Jejich hlavičky byly plné neustálého PROČ? a svými otázkami nás nutily k přemýšlení. A tak je to správné a přirozené. Ptát se a hledat odpovědi je důležité nejen pro děti. I my dospělí máme plno otázek. Zvlášť když se ocitneme v neznámé situaci, kterou jsme ještě nezažili. Tak jako nyní. Z médií se na nás stále valí informace o nebezpečné nemoci a počtech zemřelých lidí. Jedinou cestou, jak z této situace ven, je prý vakcína. Tečka. Pokud si místo tečky dosadíme otazník a budeme hledat odpovědi, pak asi věříme různým hoaxům, konspiracím a dezinformacím. Jako by otázky v našem životě už neměly místo. Opravdu? Vždyť se jedná o naše děti!

Nevím, jak vám, ale mně se v hlavě honí otázek spousta. Ponechme nyní stranou otázky kolem účinnosti vakcín a smyslu očkování proti C-19, či morálnosti jejich výroby. Obraťme svoji pozornost k jinému problému.

Naše činnost v LPP nás vede ke stále hlubšímu poznávání tajemství lidské plodnosti a k vděčnosti Bohu za tento dar. A také k poznání, že plodnost je nejen vzácná, ale také velmi křehká. Řada z nás lektorů se již na kurzech STM setkala se smutným příběhem manželů, kteří se nemohou dočkat vytouženého miminka. A takových párů přibývá. Napadají mě otázky: Jak je to možné? Co se v našich životech změnilo ve srovnání s životy našich předků? Odpovědí je více. Jednou z nich je např. užívání hormonální antikoncepce. V době jejího uvedení na trh byli lidé nadšení z objevu „zázračné“ pilulky. A málokdo se staral o nežádoucí účinky, které může způsobit. Dnes, po více než 50 letech, už víme, že tento „zázrak“ přinesl do našich životů více škody než užitku. Včetně narušené plodnosti nejen u žen, ale i u mužů.

Co víme o dnešních vakcínách, které „udělají tečku za koronavirem“ a které „znamenají svobodu“? Kromě toho, že se můžeme naočkovat třeba na nádraží nebo v obchodním centru a těšit se, že vyhrajeme tenisky nebo iPhone? K léčivým přípravkům se u nás vyjadřuje SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Na jeho stránkách jsou k dispozici „souhrny údajů o přípravcích“, tzv. SPC. Jde o informace přímo od výrobců vakcín (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen). Zde se mj. dočteme, že vakcíny byly registrovány podmínečně. To znamená , že jsou očekávány další důkazy o přínosech vakcíny a EMA (Evropská léková agentura) nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace [1]. V rámci podmínečné registrace má výrobce mj. povinnost předložit závěrečnou zprávu o klinické studii – ta skončí u Pfizeru v prosinci 2023 [2], u dalších výrobců jsou termíny podobné. Bezpečnost vakcíny Comirnaty byla ověřena na 2 260 dospívajících (cca polovina dostala vakcínu, polovina placebo) a jen polovina této skupiny byla sledována alespoň po dobu 2 měsíců po podání druhé dávky [3]. Je možné tak vyloučit vzácné nebo dlouhodobé nežádoucí účinky? Co se týká vlivu na plodnost, proběhly studie pouze na zvířatech (potkani, myši, králíci) [4]. Opravdu je to dostatečné?

Ještě nevíme, co je nyní ve hře. Poučíme se? Zatím je známo, že děti a mladí lidé zvládnou koronavirové onemocnění téměř vždy bez problémů. Zatímco se o případném dlouhodobém efektu vakcín nic neví, pro valnou většinu mladých lidí žádný zjevný zdravotní benefit nepřináší. Těžko proto chápat úsilí o její plošnou aplikaci na celou mladou populaci, jejíž budoucí zdraví a plodnost by měla být v popředí společenského zájmu.

Možná jsou moje obavy zbytečné. Zkušenosti z historie mě ale vedou k opatrnosti. Myslím, že je důležité očkování dětí a mladých lidí dobře promyslet. Některá rozhodnutí jsou nevratná.

Jitka Slámková

[1] SPC Comirnaty, str. 12

[2] SPC Comirnaty, str. 22

[3] SPC Comirnaty, str. 5

[4] V SPC každé z vakcín oddíl 4.6. a 5.3.

SÚKL: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covid-19.

Pozn. red.: Zveřejněný článek se nechce stavět na stranu příznivců nebo odpůrců očkování. Dovoluje si položit některé otázky, které příliš často v očkovacích kampaních nezaznívají, ale které se mi zdají velmi důležité. Jsem přesvědčena, že k očkování by měly vést konkrétní zdravotní důvody a ne společenský nátlak. V jiné situaci je při svém rozhodování starší nebo nemocný člověk, v jiné mladí, zdraví lidé. Mnozí jsme někde mezi. Dopředu nikdo z nás nemůže říci, jaký průběh u něho nemoc bude mít. Můžeme vycházet maximálně z obecných čísel. Totéž platí i pro vakcíny, které tu jsou s námi necelý rok. Každý ve své konkrétní situaci zvažuje benefity a rizika jedné i druhé možnosti a každý by měl mít možnost udělat svobodné a – nakolik je to možné – informované rozhodnutí… I v LPP jsme nad tímto tématem dlouho diskutovali a naše názory na mnoho věcí, které se v posledním roce a půl odehrávají, jsou různé. Jsem ale vděčná, že jsme společenstvím, ve kterém mohou zaznívat odlišné názory, otázky a někdy i pochybnosti v atmosféře úcty a vzájemného naslouchání. A že i po takové diskusi můžeme zůstat přáteli.

Pokud byste chtěli na článek reagovat, můžete napsat na lpp@lpp.cz.

Jitka Nováková, předsedkyně LPP

… a ještě připojuji prosbu: do LPP přišlo v poslední době několik dotazů na narušené cykly jak po prodělaném kovidu, tak po očkování. Je to pro nás nová situace. Pokud jste se s tímto problémem také setkali, budeme rádi, když nám napíšete na lpp@lpp.cz a pomůžete nám tuto problematiku lépe zmapovat.