Ondřej a Eliška Žákovi, Náchod

Můžete se nám představit?

Oba: Jmenujeme se Ondřej a Eliška Žákovi. Bydlíme v Náchodě, jsme šest let manželé (šesté výročí jsme oslavili úspěšným složením závěrečné zkoušky na lektorský pár). Máme dva syny Františka a Antonína.

Ondřej: Jsem elektrikář, současně pracuji jako vývojový konstruktér ve výrobě elektromotorů. Zároveň si kvůli tomuto zaměstnání dodělávám magisterské studium na VUT v Brně.

Eliška: Mám vystudovaný obor učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku. Nyní jsem na rodičovské dovolené.

Jak jste se setkali s PPR popř. LPP? V čem to pro vás bylo důležité?

Ondřej: Já jsem v tom žil od malička. Ani si nepamatuju, že by se u nás doma PPR výslovně řešilo, ale nějak jsem vnímal, že je to přirozená součást života. Asi je to dané i tím, že mám tři straší sourozence. O LPP jsem taky slýchal delší dobu, přesně nedokážu říct odkdy. Dlouho jsem ani nevěděl o jiné organizaci, která by PPR vyučovala a šířila.

Důležitost pro mě osobně jsme začal vnímat asi až když jsme s Eliškou začali chodit. Bylo pro mě hodně důležité, že jsme v tomto byli s Eliškou od začátku zajedno. Myslím, že je důležité, když se snoubenci na takto zásadních otázkách shodnou.

Eliška: Myslím si, že s PPR jsem se poprvé setkala na Biskupském gymnáziu, kde měla Mária Fridrichová každoroční přednášky na témata jako například PPR, život v manželství, antikoncepce aj. Od začátku jsem to vnímala jako dobré a neměla jsem důvod o tom pochybovat. O LPP jsem se dozvěděla až od Ondřeje, když jsme řešili, kde bychom absolvovali základní kurz PPR. Já jsem tehdy studovala v Olomouci, tak jsme začali chodit ke Kolčavům.

S důležitostí to vnímám stejně jako Ondřej, nedovedu si ani představit, že bychom toto měli nastavené jinak, a že bych svého manžela musela o svých hodnotách přesvědčovat.

Proč jste se rozhodli školit na lektory STM?

Oba: Poprvé jsme se s touto možností setkali u Kolčavů, když jsme byli u nich na návštěvě. Mařenka nám nasadila brouka do hlavy, že když člověk dostává, měl by také dávat. Původně jsme ale plánovali do toho jít až později, až budeme „zkušení uživatelé“. Zlomovým okamžikem pro nás bylo setkání s učitelskými páry a jejich rodinami na Vesmíru v červnu 2015. To společenství nás velmi oslovilo. Navíc jsme už v té době měli zkušenost jak s předcházením, tak s docílením početí, což jsme považovali za důležité.

Co byste vzkázali těm, kteří školení zvažují?

Oba: Školení bylo pro nás obrovskou zkušeností. Dozvěděli jsme se spoustu dalších informací, které nám byly užitečné i při vyhodnocování našich vlastních záznamů a ujasnili jsme si některé etické záležitosti (spíše argumentačně, vnitřně jsme v tom měli jasno). Zároveň čas strávený školením byl pro nás velmi krásnou náplní volných večerů, když už kluci spali (školení probíhá distančně). Dalším velkým přínosem pro nás bylo společenství lektorských párů, mezi které jsme tím začali patřit. Získali jsme tak mnoho nových přátel, se kterými je nám dobře. Navíc Liga pořádá dvakrát ročně víkendovou konferenci, která slouží k dalšímu vzdělávání a je zároveň možností setkat se s dalšími rodinami podobných hodnot, což je velmi povzbuzující.

Velmi inspirující je i fakt, že LPP funguje na bázi dobrovolnosti. Celé školení jsme měli zadarmo i přesto, že k nám Novákovi několikrát přijeli a věnovali nám svůj čas. To je v dnešní době velká vzácnost. Jsme si vědomi, že je to možné jen díky obětavé a nezištné práci Ligy a také díky dárcům, kteří Ligu finančně podporují. Jsme za to velmi vděční.

Daniel a Jana Murinovi, Opava

Jsme manželé Daniel a Jana. Potkali jsme se na studiu v Olomouci, kde jsme sladili naše kroky i přes rozdílné studijní obory speciální pedagogiky a všeobecného lékařství. Se zakončením našeho studia jsme si navzájem složili i manželské sliby. Vzhledem k pracovní přiležitosti jsme se nastěhovali na Opavsko, kde žijeme již sedmým rokem. Máme tři děti – Andělku, Agátku, Vojtěcha a čtvrté miminko se narodí za dva měsíce. O existenci metody přirozeného plánování rodičoství jsme se dozvěděli odděleně.

Daniel: Během let mého dospívání jsem se věnoval studiu, rodině, hraní na klarinet, farnímu společenství mládeže, široké nabídce sportu a her. S metodou PPR jsem přímo konfrontován nebyl a spokojen s nabídkou svých aktivit jsem toto téma ani sám nevyhledal. V průběhu studia teoretických věd na fakultě – anatomie, fyziologie, embryologie a histologie – jsem se seznámil s fyziologickými projevy cyklu u ženy. V záplavě státnicových otázek z gynekologie jsem toto téma zachytil aniž bych jej podrobněji studoval. V průběhu snoubenectví jsme se shodli na užívání PPR. V prvních letech manželství bylo PPR v rukou Jany, v případě nejistoty jsem se snažil pomoci aplikováním svých znalostí a po nastudování značek zápisu PPR vyhodnotit tabulku v rámci logiky na podkladě stručných pravidel při zápisových tabulkách.

Jana: Jako studentka Biskupského gymnázia v Ostravě jsem se s metodou seznámila díky paní doktorce Marii Fridrichové, v průběhu studia jsem se několikrát zúčastnila jejích přednášek o sexualitě a rodičovství. Moji rodiče tuto metodu také používali, i když maminka mi to nijak nevysvětlila. Dále jsem měla možnost být součástí společenství pečovatelů na manželských setkáních, kde jsme mezi holkama vše okolo STM probíraly. Na začátku manželství jsem vše sledovala převážně já, ale mé znalosti přestaly stačit, když se mi hodně změnily cykly po porodu. Bylo třeba se dál dovzdělat.

V průběhu manželství jsme došli do situace, od které jsme měli potřebu mít jístotu v plánování rodičoství. A nastávaly otázky: „Jakou poučkou se řídit po porodu?“, „Aktuální cykly již nebyly tak jasné jako na začátku manželství, jak je hodnotit?“, „Vyhodnotíme je správně?“, „Co když příjdou jiné výjimky, jak se zachovat?“ Za tímto cílem jsme zvažovali různé dostupné možnosti. Přesto jsme v tomto rozhodování nechtěli být sami a snažili jsme se vše odevzdávat Bohu.

Pomohlo setkání s mladými manželi Prentisovými (dámská spolubydlící ze studií Jany). A nabídnutí know-how „ze zámoří“. Byla nám nabídnuta plnohodnotná varianta PPR v pojetí Ligy pár páru (LPP). Ta nám nabízela manželství v čistotě s pokojem v srdci, které jsme jinak nenacházeli. Odpovídala nám také na to, že se v cyklu ženy mohou objevit různé nestadardní situace, že se lze řídit touto metodou i po porodu. Velkým objevem pro nás také bylo manželské pojetí PPR, zažívali jsme větší otevřenost ve vztahu a sexualitě a komunikaci o ní.

Po absolvování kurzu PPR v rámci LPP jsme ihned začali zvažovat školení na lektory symptotermální metody (STM). Velkým vodítkem pro nás bylo naše hledání, kdy jsme zjistili, že v našem okolí jsou manželské páry, které proživají stejnou situaci. Že zkušenosti a znalosti STM jsou často omezené a povrchní. Že v prožívané nejistotě je každá rada drahá. Že soužití manželů je často zatíženo zraněním, pocitem nesvobody, pocitem vzájemného rozdělení. Že je nasnadě zvažování antikoncepčních metod.

Takže pokud jste ti kteří: 1) jste snoubenci; 2) si nejste jisti; 3) používáte STM; 4) jste již opustili STM; 5) jste dokončili kurz STM; 6) a všichni jiní. Odpovězte si na otázku: „Jaké konkrétní dopady na naší lásku má plánování rodičoství? Jaký je obraz naší manželské lásky a sexuality? Je obrazem Božím, k němuž jsme byli stvořeni?“

My jsme zjistili, že nás PPR spojuje, že jsme v něm pokojní a svobodní. A chceme jej nabídnout ostatním.

za odpovědi děkuje Jitka Nováková