Výstupy z dotazníku „Návrat plodnosti po porodu, kojení, přirozené metody, intimita“, 4. část

V závěrečné části výstupů z dotazníku bych se chtěla zastavit u toho, jak ženy charakterizovaly prožívání manželské intimity v tomto životním období, jestli vzhledem k plánům na další těhotenství důvěřovaly přirozeným metodám a kolik z párů volilo v tomto období antikoncepci.

Překvapilo nás, že mnohé páry používají antikoncepci i v situaci, kdy si přejí otěhotnět nebo otázku početí nechávají otevřenou (kromě jediné odpovědi, ve které respondentka zatrhla použití nitroděložního tělíska, šlo vždy o bariérovou antikoncepci). Procento párů používajících antikoncepci (v každé ze skupin v grafu vyjádřeno červeným číslem) stoupá s tím, jak vážné důvody neotěhotnět páry mají. Mezi ženami, které nepoužívaly antikoncepci (modrá část grafu), bylo 25% žen, které měly pochybnosti o spolehlivosti a realizovatelnosti přirozených metod v období po porodu.

Zajímalo nás také, jak velké je procento párů, které používají antikoncepci ve vztazích, ve kterých hodnotí intimní život jako harmonický, a ve vztazích, ve kterých se objevuje časté napětí kvůli delším obdobím zdrženlivosti. Z grafu vyplývá, že páry s harmonickým intimním životem používaly antikoncepci téměř o polovinu méně často. Necelá třetina párů i přes použití antikoncepce zatrhla, že ve vztahu často zažívají napětí kvůli delším obdobím zdrženlivosti. V těchto případech bude důvod jiný než zdrženlivost v potenciálně plodných dnech, bohužel z dotazníku není možné zjistit konkrétní příčiny (problémy ve vztahu? únava? hormonální změny? rekonvalescence po porodu? jiné?).

Jako nejčastější důvod napětí ve vztahu po porodu ženy označily problémy s kojením, únavu, nedostatek spánku a náročnou péči o dítě/děti. Komplikace v podobě dlouhých období zdrženlivosti se objevovala mnohem méně často (viz 3. graf). Celkem 33 žen (12% dotázaných) zažívá napětí z obou těchto důvodů.

Hodnocení vztahu a intimního života v tomto období jsme se v dotazníku věnovali jen v několika otázkách (3 ze 34 otázek). I tak je ale patrné, že jen necelá pětina žen v tomto období vnímá intimní život jako harmonický a velké procento respondentek zažívá únavu, napětí nebo obavy.

Dotazník potvrdil, že návrat plodnosti po porodu může být pro mnohé páry opravdu velkou výzvou, jednou z prvních „zatěžkávacích zkoušek“ pro vztah. S příchodem děťátka je najednou ve vztahu, v domácnosti i v cyklech vše vzhůru nohama…

Náročné chvíle nás mohou rozdělit, postavit proti sobě, vést k obviňování druhého nebo k uzavřenosti. Můžeme je ale také přijmout jako výzvu darovat víc, výzvu k tomu, aby naše láska zase o malý kousek povyrostla, stala se o něco více nezištnou…

Ani únava a nevyspání, ani nejasné známky návratu plodnosti, ani obavy z dalšího těhotenství nebo delší období zdrženlivosti nejsou překážkou pro to, abychom se den co den učili stále víc milovat. Každý den můžeme hledat způsob, jak druhého obdarovat svojí láskou – i když jsme možná právě v situaci, která nás stojí spoustu sil, i když je to těžké.

Manželský intimní život je nádherným darem, ale budovat vzájemnou blízkost a intimitu je možné i v obdobích, ve kterých jsme se z dobrého důvodu rozhodli pro zdrženlivost (1). Jsme často slabí nebo příliš unavení a nemusí se nám to vždy dařit – to ale není důvod se vzdát. Je dobré si vzpomenout, koho jsme ve chvíli, kdy jsme uzavírali manželství, prosili o pomoc… Ten, který je Láska, přichází na pomoc těm, kdo prosí, a proměňuje naši vodu ve víno. Jen je důležité udělat svůj díl – donést alespoň vodu – a nezapomenout, že pomoc potřebujeme.

Druhou velkou výzvou je učit se vidět oblast odpovědného rodičovství ve správné perspektivě: jako pár promýšlet svoji situaci, být skutečně odpovědní (to může znamenat i pečlivé sledování známek plodnosti nebo více dnů zdrženlivosti než se nám líbí), ale také nezapomínat, že ten, který je Dárcem každého života, má plán i pro naše manželství. A učit se žít v důvěře, že Boží plány mohou být jiné, než ty lidské, jsou ale ty nejlepší možné a pomáhají nám směřovat k cíli našeho života.

Jitka Nováková

(předchozí část)

(1) K tomuto tématu doporučujeme naše letáky Intimita v manželství, Dopis ženám a mužůmTvořivá zdrženlivost.