Môžu, prečo nie?

A je to vari dôkazom nespoľahlivosti prirodzených metód? Alebo je to dôvod, aby sme PPR odmietli? Alebo sa majú cítiť tí, ktorí PPR učia, a zrazu ich zastihne nečakané tehotenstvo, ako neschopní?

Aj ten, kto učí PPR, je človek. PPR nie sú tabletky, ktorých účinok človek znáša, ale neovplyvní.

PPR je diametrálne odlišné od antikoncepcie – a to aj vtedy, ak človek používa PPR s úmyslom predísť tehotenstvu (teda s rovnakým úmyslom, ako užívateľ/používateľ akéhokoľvek antikoncepčného spôsobu života).

Metódy PPR poskytujú orientáciu v našej spoločnej plodnosti. Môže sa stať, že sa zorientujeme zle? Môže. Nie sme neomylní. Aj lektori PPR sa stále učia. To, že niečo podávame ďalej, neznamená, že sme 100 % majstri a všetko vieme. Môže sa stať, že ani my nemáme istotu vo vyhodnotení, aj my, lektori, sa niekedy môžeme potrápiť s tým, ako interpretovať vzniknutú situáciu.

A potom, aj my sme ľudia, ktorí zabúdajú, nie vždy si poctivo vedú záznamy. Stane sa, že sme si už príliš istí tým, že sa poznáme – a zrazu príde nečakaná situácia.

Môže sa stať, že sa síce zorientujeme správne, ale nebudeme sa podľa toho riadiť. To je už vec rozhodnutia, našej vôle.

A znovu: sme ľudia, robíme chyby. Možno sa niekedy dostatočne neovládame, možno v nás niekedy prevládne túžba nad racionálnym uvažovaním. Alebo svoje rozhodnutie predchádzať tehotenstvu v danej chvíli prehodnotíme.

Zo skúsenosti vlastnej i poradenskej viem, že metódy PPR sú spoľahlivé – nie absolútne – a že ich spoľahlivosť zvyšujeme/znižujeme my sami, že máme možnosť to ovplyvniť.

A práve to, že pri používaní PPR je vo veľkej miere rozhodujúci ľudský faktor – teda my sami – to je to, čoho sa mnohí boja. Iste, pri kondómoch, prerušovanom styku či tabletkách sa človek spoľahne na niečo iné.

Pri PPR sa musí spoľahnúť na seba a svojho manželského partnera. Je to vec veľkej dôvery a odovzdanosti. Je to skutočne „vydať sa“ – nielen žena sa vydala „za muža“, ale aj mužovi. A muž sa vydáva žene.

Môžeme si stokrát klásť otázku, či je to tak dobré a prečo to nemáme akosi ľahšie, prečo napríklad Boh nezariadil, aby nám blikla červená alebo zelená a my by sme s istotou vedeli, v akom období sme.

Skúsenosť ukazuje, že Boh to zariadil dobre. Učí nás aj vďaka tomuto usporiadaniu vzájomnej dôvere, komunikácii, láske, odovzdanosti.

Ak teda budete počuť, že aj lektorka PPR otehotnela neplánovane, neznamená to, že „to nevie“, ani to neznamená, že „PPR nefunguje“, ba neznamená to ani to, že „je nezodpovedná“.

Áno, lektori PPR sú viac na očiach. Ale aj my, lektori, sme ľudia. Nestojíme pred druhými, ktorých učíme PPR, ako vzory alebo prototypy ideálnych manželov. Aj my bojujeme, aj my padáme, aj my sa snažíme. A to, že stále sme a naše rady sa rozširujú, je znakom, že veríme. Veríme Bohu, že to takto múdro zariadil. Veríme, že nás volá zdieľať sa. Že naša služba má zmysel, aj keď nie je vždy pochopená.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste na tejto ceste s nami!

                                                                                                                                                                                                                           Mária Schindlerová
Pozn.: nie, aktuálne nie som neplánovane tehotná, ani na nikoho konkrétne nemyslím : -)