David Prentis

   Na konferenci Nejmenší z nás, 16. října v Brně přednášel mladý lékař, kardiolog MUDr. Jiří Badal o možnosti transplantace embrya ektopického či mimoděložního těhotenství. Bylo to po prvé, co jsem slyšel, že taková možnost existuje. Obecně se rozumí, že tubární těhotenství představuje beznadějnou situaci, protože rostoucí plod působí, že vejcovod praskne, a žena s velkými bolestmi krvácí a musí být ihned operována. V takové situaci je nutno zasáhnout, i když přitom dítě zemře, protože jinak by zemřela i matka. Ta operace není potratem, protože cílem není zabít dítě, ale zachránit matku. Dítě v této situaci stejně nemá šanci přežít.

   Dr.Badal ale přinesl pro mne nové a zajímavé informace. V 97% případů se uhnízdí embryo ve vejcovodu. Jmenoval i několik dalších možností. Často, až v 70% případů, se problém vyřeší sám bez zásahu. To znamená, že se embryo v této nepříznivé situaci přestane vyvíjet a umře. Rozvoj techniky ultrazvuku způsobil, že lze nyní při pravidelných kontrolách zjistit existenci ektopického těhotenství dříve. Morálně přijatelným přístupem je vyčkat, jak se situace vyvine. Moderní metoda používají­cí látku, která embryo zabije, je nepřijatelná. Nejlepším přístupem by bylo vyjmutí embrya z místa, na kterém se nemůže vyvíjet a přemístit je do dělohy. Zatím jsem to považoval za ryzí fantazii, ale Dr. Badal vyprávěl
o dvou úspěšných případech!

   Prvním lékařem, který tuto operaci provedl, byl minnesotský gynekolog Dr. C. J. Wallace již v roce 1915!!! Druhou úspěšnou relokaci prováděl americký gynekolog L. B. Shettles v roce 1980. Byly i různé neúspěšné pokusy. bankovnictví Pro úspěch je nutno zachovat jemnou, lehce porušitelnou ochrannou bublinu či balónek, ve kterém embryo žije. Operace je velmi delikátní, ale možná.

   Dr. Badal se domnívá, že v dnešní smutné situaci, ve které se nenarozené děti zabíjejí na běžícím pásu, chybí motivace zachraňovat ty, které se octnou ve smrtelné situaci ektopického těhotenství.

   Delší článek lze najít v oběžníku Hnutí Pro život č. 4/2014, viz: http://hnutiprozivot.cz/download/obeznik/obeznik-2014_04.pdf. Videozáznam přednášky lze najít na http://nejmensiznas.cz/?page_id=1500. Informace o objednání sborníku s celým textem přednášky je na http://nejmensiznas.cz/?page_id=1445.

Noviny z rodiny č. 108 (listopad 2014)