Hádali sa slnko a vietor, kto z nich je mocnejší. Napokon hádku zakončili dohodou: ten z nich bude uznaný za mocnejšieho, komu sa podarí zhodiť kabát pocestnému, ktorý kráčal po ceste. Prvý to skúsil vietor. Dul, fúkal a usiloval sa strhnúť kabát z pocestného. Dosiahol iba to, že pútnik si kabát lepšie pozapínal a hľadal úkryt. Vietor sa vzdal a bolo na rade slnko. Slnko nič nepovedalo, len sa usmievalo. Usmievalo sa na pútnika tam dolu. O chvíľu si pútnik kabát rozopol. Slnko sa usmievalo stále silnejšie a jeho úsmev bol čoraz teplejší. Pútnik si vyzliekol kabát a prehodil si ho cez ruku. Slnko sa obrátilo k vetru a stále mlčalo, len sa usmievalo.

Táto bájka hovorí o tom, že viac dosiahneme milým slovom ako hnevom a silou.

Prišla mi na um preto, lebo niečo podobné odporúčal protestantský pastor Mark Gungor vo svojom príhovore Ako vydržať v manželstve a nikoho nezabiť.

Povedal zaujímavú myšlienku: zvyčajne sa aktivity zamerané na zlepšenie manželských vzťahov usilujú hľadať a pomenovať, čo je zlé, nesprávne, a toto sa snažia opraviť. Problém je, že to neprináša úspech. Predpokladom úspechu je totiž to, že človek sám bude mať iniciatívu, chuť a ochotu sa zmeniť. Nefunguje to vtedy, ak chce meniť jeden z partnerov na druhom to, čo sa mu nepáči alebo čo považuje za zlé, nesprávne, nevhodné.

Čo teda robiť? Na prvom mieste nezabudnúť, že meniť môžeme len sami seba. A na druhom: byť ako to slnko z bájky. Nehľadať, nezameriavať sa na „opravu“ toho, čo je (možno aj objektívne) zlé, ale vidieť a oceniť všetko to dobré, čo náš manželský partner má. Zamerať sa na tieto stránky – nie na to zlé. Naučiť sa podporiť to dobro, čo ten druhý má v sebe.

Ak sa snažíme nejako zhodiť z manžela „kabát“ – teda opraviť to, čo je zlé – tak sa môže stať to isté, čo v tej bájke: ešte viac si ten druhý svoj kabát pritiahne a pozapína.

Byť ako slnko neznamená, že sa zmierim so zlom. Len idem na to z druhej strany, inak. Každému dobre padne, keď ho druhý ocení, keď vidí jeho očiach uznanie. Inak povedané: úctu a lásku. Až toto nastavenie spôsobí, že si človek sám ten kabát rozopne a odloží.

Keď v LPP šírime PPR, nejde nám len o metódu orientácie plodnosti. Ide nám o spôsob, ako žiť manželský sľub, Znova a znova sa presviedčame o tom, že kvalita intímneho života závisí od kvality vzťahu. Preto naša iniciatíva ide týmto smerom: posilniť úctu a lásku, ktorú sme si sľúbili. Aj takto sa žije manželský sľub.

Mária Schindlerová