Dlouho jsem o nich nevěděla. Až jednou – už ani nevím kdo mi to řekl – jsou to ženy, které se nescházejí odpoledne v cukrárně na kávu a koláček, ale sejdou se, když je potřeba a ty koláče pečou. Dělají to zdarma, jen za svačinu. To když je ve farnosti 1. sv. přijímání, když se kněz loučí s farností nebo přichází nový, když je farní den, nebo se žení některý z ministrantů… No uvažte, zvládli byste ve své kuchyni napéct víc než tisíc koláčků? Tyto ženy se sejdou v Katolickém domě a celý den pečou… Jejich věkový průměr odhaduji na téměř osmdesát roků. Už nezvládnou zpívat ve sboru nebo uklízet kostel, ale toto ještě zvládnou. Je to jejich služba pro farnost. Mnohdy velice žádaná…

A tak od té doby, co jsem je poznala, když se před kostelem rozdávají koláčky, rozjímám ne tak nad jejich receptem, ale nad těmi ženami. Nad tím, jak důležitá je služba každého z nás – ať už sloužíme jakkoli.

Svatý papež Pavel VI. taky jednou mluvil o jedné službě ve farnosti. V encyklice Humanae vitae to dokonce napsal – že by bylo dobré, kdyby v každé farnosti se našli manželé, kteří nabídnou svou službu jiným manželům a naučí je to, co už sami umí. Totiž umění PPR. A tak vznikla Liga pár páru.

Možná nemáte hudební sluch a nemůžete zpívat v kostelním sboru nebo neznáte recept na výborné svatební koláčky, třeba jste už ale zvládli ono umění PPR. A jestli u Vás ve farnosti tato služba dosud chybí…

Přeji nám všem, abychom dobře poznali, co od nás Pán očekává a abychom rádi ve svých farnostech sloužili…

D.S.

Poznámka redakce: pokud o službě lektorů STM PPR uvažujete (a třeba si ani zatím nejste jistí), ozvěte se, rádi odpovíme na otázky, které si v souvisosti s touto službou kladete. Na Slovensku se nedostává také párů, které jsou ochotné přednášet téma PPR a manželská čistota v rámci příprav snoubenců. Kontakt na ústředí v ČR i SR najdete zde na stránce.