E-mail Ephraima a Teresie Lukongových z  8. 9. 2018

Nebyli jsme schopni s Vámi komunikovat, naši milí přátelé, kteří jste nám pomohli rekonstruovat náš dům. Žijeme ve velké nejistotě kvůli válce mezi separatistými vojáky (Amba boys) a vládními vojáky. Mrtvoly členů těchto dvou skupin a také nevinných civilistů se denně sbírají ve vesnicích a městech anglicky mluvící části země. Každý den nikdo neví, co se bude dít dál. V zemi začala škola, ale v těch dvou anglicky mluvících oblastech ne tak docela. Někdo, kdo je sám skrytý, rozmýchává zášť separatistů. Současná vláda podezírá Kameruňany v diaspoře. Každý čtvrtek jsou ve všech kostelech naší diecéze slouženy mše svaté a organizovány zvláštní adorace. Všechno je v Božích rukách, a jednoho dne uděláme tomuto sociopolitickému tlaku konec.

Kurz doma u Lukongových v Kamerunu

Ještě není všechno ztraceno! Humanae vitae je živá uprotřed války. Jak jsme Vám psali ohledně školení instruktorů PPR v diecézi Mamfe (jedné z diecézí v anglicky mluvící oblasti země). Uspěšně se kvalifikovalo 15 párů a 15. července tohoto roku je diecézní biskup slavnostně pověřil v plné katedrále. Byla to pro nás nádherná událost vidět těch patnáct párů slavnostně skládat před biskupem slib a přijímat pověření k apoštolátu vyučování PPR v 15 z 18 farností diecéze. Jaká vzácná událost! Biskup nám poděkoval za skvělou práci v jeho diecézi, kde jsme založili centrum rodinného života, vyškolili jsme jeho pracovníky a 15 manželských párů na instruktory PPR. Žádá nás, abychom pokračovali ve školení instruktorů, protože je to pro něj priorita v apoštolátu pro rodinu. Je odborníkem na kanonické právo (má PhD v této disciplíně) a připojil se k nám přednáškou o základech kanonického práva v oblasti manželství. Velmi nás motivoval. Na úspěchu celé této akce má zásluhu také finanční pomoc z LPP České republiky a CCL USA. Moc děkujeme Vaší organizaci, která nám pomohla zajistit živobytí během let bez důchodového zabezpečení.

Faktem je, že jsme mohli pokračovat v práci pět let (Ephraim) a tři roky (Tereza) bez jediného franku důchodu. Vaše oběť a oběti některých přátel a některých z našich dětí nám denně pomáhají s úsměvem konat Boží vůli. Jste nám všichni Božími dary. My budujeme PPR mezi manželskými páry a ony žijí svou manželskou intimitu podle Božího zákona. V tom je zázrak Humanae vitae, jak vede páry k tomu, aby žily a obracely jiné vyučováním i příkladem života a lásky.

Další dobrou zprávou je, že náš kněz 23. července požehnal náš rekonstruovaný dům a my jsme se do něj ten stejný den nastěhovali. To byl nejkrásnější zážitek pro nás a některé naše děti a vnoučata, kteří s námi bydlí. Jsme ve svých šedesáti letech jako v ráji – při dobrém zdraví a v pohodlném domě od vás a vašich přátel. Jak vám máme poděkovat! Dobrý spánek v bezpečném domě od milujících laskavých přátel, to je záruka dalších plodných let.

 

E-mail Ephraima a Teresie Lukongových z  18. 10. 2018

Děkuji za Vaši odpověď z 15. října. Afričané trpí nezralostí v sociálním učení Římsko-katolické církve. Církev u nás má vznešené principy, ale praktická pomoc pro laiky chybí. Kostely jsou plné, ale víra není ještě silná ani u hierarchie. Jsme tělo ve stavu novorozeněte s hlasitými vůdci. Afrika se potřebuje víc modlit za své vůdce, aby si více uvědomovali potřebu evangelizace. Státní úředníci např. nemají problém s důchodovým zabezpečením, jaký mají církevní pracovníci.

Ephraim je pozvaný na Mauritius na konferenci Africké Federace pro Život jako školitel PPR. Výdaje jsou plně hrazeny. (To je také díky Vaší trvalé podpoře naší organizace. Pán Vám to zaplatí.) Kongres má téma „Od Humanae vitae k Amoris letitiae – evangelizace lidské lásky.“ Kongres probíhá od 10. do 16. listopadu 2018. Modlete se za jeho úspěch.

Prozatím jsme živi a relativně v bezpečí.

Mailovú komunikáciu preložil a sprostredkoval David Prentis