Azda mi svätý Jozef odpustí, že som si dovolila urobiť s ním takýto fiktívny rozhovor. Pôvodne som mala v pláne písať niečo o tom, ako je život s PPR bremenom, no bremenom ľahkým a príjemným – ako k tomu dozrievame. Je tu Advent a v ňom vidíme pred sebou udalosti, ktoré predchádzali i sprevádzali Ježišovo narodenie. A vznikol tento pokus…

Jozef, môžem sa ťa na niečo spýtať? Čo si si pomyslel, keď si videl Máriu tehotnú? Bol to šok? 

Isteže, bol.  Viem, ako vo mne zamrelo srdce. Najprv som si pomyslel, že asi jej niekto ublížil. A že sa mi to bála povedať. No keď som videl jej pokoj, tak som si myslel, že azda je v tom niekto iný. Tak som jej chcel dať slobodu.

A ďalej to už vieš – počul som, ako ku mne prehovoril hlas. Boh poslal anjela ku mne vo sne. Dnes by ste asi povedali, že som schizofrenik, čo počuje hlasy, alebo že som blbec, čo naivne uveril historke s anjelom. Ťažko sa to dá popísať, ale ja som uveril – nie historke, ale Božiemu slovu.

Jozef, aj tak je to divné, nemyslíš? Čo na to povedali susedia, rodina, známi?

Tým sme nehovorili nič. Načo? Bol som rád, že mám Máriu vo svojom dome a pri sebe. Tráviť čas v jej blízkosti ma napĺňalo naozajstným šťastím. Názory ostatných som si nebral k srdcu. Vlastne, skôr som myslel na to, aby nezraňovali moju manželku. Cítil som, že je mojou povinnosťou chrániť ju i dieťa pred všetkými rečami a každým nebezpečenstvom.

Čo sa hovorilo?

Že sme nemohli vydržať, preto si ju narýchlo beriem. Alebo že som hlupák, ktorý bude vychovávať kukučku.

A čo večer, noc? Nespali ste spolu? Veď tie nazaretské domčeky mali zvyčajne jedno oddelenie pre domáce zvieratá a druhé pre obyvateľov, rodičia mali od detí miesto na spanie oddelené len závesom.

Som muž a tešil som sa, že budem mať ženu, deti, rodinu. A to sa mi aj splnilo. Každý muž má robiť, čo je spravodlivé. Iste je spravodlivé, aby muži vytvorili bezpečie a istotu pre svoju rodinu. Mária potrebovala ochranu a ja si vážim, že túto úlohu Boh zveril mne. No a keď sa pýtaš na rovinu, tak na rovinu odpoviem: Nie, nespali sme spolu, nedotkol som sa jej ako muž a manžel. Naša jednota nebola telesná, ale oveľa hlbšia. Zjednotili sme svoje srdcia a duše. Je to skutočnosť, ktorá sa dá pochopiť, až keď sa žije. Myslím tým, že to naplnenie túžby byť jedno presiahlo moje očakávania. Boh mi naozaj neostal nič dlžný.

Nikdy si nechcel mať svoje dieťa?

Pochopil som, že nebudem mať svoje biologické dieťa. Ale Ježiš bol môj. Vieš, keď má človek dieťa, pochopí, že nielen on formuje to dieťa, ktoré vychováva, ale že to funguje obojsmerne: aj dieťa utvára rodiča, formuje ho. Ježiš ma formoval ako otca a ja som sa mohol podieľať na jeho dozrievaní, keď rástol, keď so mnou pracoval, keď sme sa rozprávali…

A čo všetky tie trápenia – cesta do Betlehema, hľadanie nocľahu, narodenie Ježiša v maštali, emigrácia do Egypta…? Ani vtedy si nepochyboval?

Áno, nebolo to jednoduché. Niekedy som naozaj nevedel, čo bude, ako to bude. Ale Boh mi všetky tieto úlohy vyvažoval na druhej strane nejakým znamením toho, že o nás vie. Betlehem bol miestom skromného privítania Božieho dieťaťa, no zároveň skúsenosťou prítomnosti anjelov, dobroprajnosti pastierov… Cesta do  Egypta tiež bola narýchlo a s neistým výsledkom, ale pred ňou nám Boh poslal poklonu mudrcov a ich dary. Nazaret bol naším domovom, kam sme sa mohli vrátiť, keď sa nebezpečenstvo prenasledovania pominulo.

Jozef, ešte posledná otázka. Prečo si taký tichý? V Písme nemáme ani jedno tvoje slovo.

Lebo muž hovorí viac skutkami ako slovami.

Ani vy dnes nežijete v jednoduchej dobe. Skúste aj vy ukázať svoju vieru viac skutkami ako rečami. Nemusíte zdieľať facebookové statusy, radšej venujte svoj čas aktívnej výchove svojich detí. Dieťa sa viac naučí o práci, keď s ním budete pracovať, ako keď budete o práci len hovoriť. Vaše ženy pocítia Vašu lásku, keď sa budú pri vás cítiť bezpečne. Buďte tými, ktorí vedia nájsť aj využiť ticho, aby ste počuli, čo Vám Boh hovorí. Lebo on naozaj hovorí – ani vás nenechá bez odpovede. Nebojte sa urobiť rozhodnutie, ktoré je pre Vašu rodinu osožné a dobré, lebo je to Vaša úloha. A verte, že náš nebeský Otec vás i vaše rodiny naplní požehnaním a pokojom!

Mária Schindlerová