Na článok „Užívanie antikoncepcie po opakovaných cisárskych rezoch – pohľad gynekológa“ prišla reakcia priamo od ženy, ktorej vyjadrenia boli námetom pre napísanie článku. Cítila sa nepochopená a očiernená. Po tejto reakcii sme si zavolali a vysvetlili si postoje. Ako to často býva, veci neboli a nie sú čierno-biele, preto ešte pár viet k situácii.

Do nadpisu tejto reakcie som už cielene nedal slovo „užívanie“ antikoncepcie, ktoré akosi automaticky evokuje hormonálnu antikoncepciu, ale „používanie“. Z vyjadrenia na BHD nevyplývalo, že ide o užívanie hormonálnej antikoncepcie, ako som to ja nesprávne pochopil, za čo sa ospravedlňujem. Pripúšťam, že je určitý rozdiel v používaní hormonálnej antikoncepcie, ktorá má vždy potenciálne abortívny účinok, a iných foriem antikoncepcie, ktoré tento účinok nemajú. Veľmi pekne o týchto rozdieloch píše napríklad poľský autor Ksavery Knotz v knihe Sex ako ho nepoznáte.

Ale najmä mi táto matka piatich detí, ktoré sa všetky narodili cisárskym rezom, vysvetlila, ako bola ponížená pri poslednom pôrode lekármi, ktorí túto sekciu robili. Už pred pôrodom sa k nej správali arogantne a nevhodným spôsobom jej vyčítali, že nepožiadala o sterilizáciu. Po pôrode jej oznámili, že maternicu má „zničenú“ tak, že jej v žiadnom prípade neodporúčajú ďalšie tehotenstvo. A po tomto odporučení, v strachu z prípadného počatia, sa celkom pochopiteľne necíti dostatočne istá na to, aby sa popri dojčení a absencii menštruačných cyklov snažila o používanie prirodzených metód.

V tomto príbehu som smutný z chovania mojich kolegov. Je samozrejmé, že majú na vhodný prístup žien k plodnosti svoj odborný názor, ktorý je niekedy iný ako postoj samotnej ženy. Okrem slušného vysvetlenia im však tento svoj názor nemajú právo vnucovať, a už vôbec nie arogantným spôsobom.

Aj z tohto dôvodu odporúčam svojim pacientkam tie pracoviská, na ktorých mám overený slušný prístup kolegov lekárov k tehotnej žene aj pri siedmom či ôsmom cisárskom reze. A samozrejme po takejto skúsenosti oveľa lepšie chápem, keď dotyčná žena nemá odvahu žiť svoj manželský život v duchu katolíckeho morálneho učenia. Plne súhlasím s tým, že Boh je nesmierne milosrdný a rozumie našej nedokonalosti oveľa lepšie ako ktokoľvek z nás.

Som však rád, že sme si vysvetlili aj to, že vyjadrenia v diskusii naozaj evokovali záver, že po viacerých cisárskych rezoch je používanie antikoncepcie prijateľné aj v prostredí katolíckeho životného štýlu. A že prirodzeným metódam sledovania plodnosti pri nepravidelných či žiadnych cykloch počas dojčenia sa nedá dôverovať. Katolícke učenie však jednoznačne hovorí, že používanie (akejkoľvek) antikoncepcie s cieľom zneplodnenia nikdy nie je dobrým (dlhodobým) riešením. Sledovanie plodnosti podľa prirodzených znakov – najmä zmien hlienu krčka maternice – funguje spoľahlivo aj v období, keď žena nemá (pravidelné) cykly. A o týchto pravdách nesvedčím len ja ako veriaci lekár – gynekológ, ale aj množstvo párov, ktoré do svojho manželského života prijali niektorú zio spoľahlivých prirodzených metód plánovania rodičovstva – symptotermálnu metódu, Billingsovu metódu či Creightonský model.

MUDr. Ivan Wallenfels